بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

19 Mayıs 2017 Cuma

Sübhânallah Denilmesi

"Zikirlerde varid oldu: "Her acâib şey için sübhânallah..."

Bu kelimenin taaccüb anında hemen kullanılmasının yönü; o insan, dışarıda misli pek bulunmayan acâib bir şey gördüğünde; onun vâki olmasını çok uzak görür ve nefsi o hadiseden dolayı infiale gelir (etkilenir). Ve o kişi bu haliyle sanki Allâhü Teâlâ hazretlerinin kudretini kusurlu görmüş olur. Bundan dolayı onun kalbine Allâhü Teâlâ hazretlerinin her şeye kadir olduğunu ve onun tek olduğunu söylemek gelir. Sonra o kişi, bu düşüncesinden dolayı kendisinin hata ettiğini düşünür ve böylece:

"Sübhânellâh...!" (Allah noksan sıfatlardan münezzehtir!) der.       
                  
Allâhü Teâlâ hazretlerini, acâip, garip ve meydana gelmesi uzak görülen bir şeyi yaratma işinde aciz olmaktan tenzih ederim. Ve böylece Allâhü Teâlâ hazretlerinin her şeye kadir olduğunu yakînen inanmış olur.Rûhu'l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi1 yorum: