بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

18 Mayıs 2017 Perşembe

Hz. Muaviye (R.a.)


Dinde DeformistlerHazreti Ali ve Câbir b. Abdullah'dan gelen bir rivayete göre, Resulüllah (s.a.v.) Muâviye'yi (r.a.) yanına kâtip olarak alma konusunda Cebrail Aleyhisselam'a danıştı. Cebrail Aleyhisselam da şöyle dedi:
"Onu yanına kâtip olarak al. Çünkü o güvenilir bir kimsedir."***


Hazreti Muâviye, insanların kendisi için ayağa kalkmalarına bile razı olmazdı. İmam Ahmed b. Hanbel, Ebû Miclez'den şöyle rivayet ediyor:
"Muâviye bir defasında halkın karşısına çıkmıştı. Halk da ona hürmeten ayağa kalktı. O, bunun üzerine şöyle dedi:
-Ben Resûlüllah'ın şöyle söylediğini işittim: "Bir kimse insanların kendisine hürmeten ayağa kalkmalarından memnun olur hoşlanırsa cehennemdeki yerini hazırlasın."
Ali Eren

Yasin Yayınevi


1 yorum: