بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

2 Şubat 2017 Perşembe

Peygamber (S.A.V.) Efendimize Getirilen Salavatla Cennetteki Makamlar Neden Artar?
Şeyimden (Allah ondan razı olsun) sordum, dedim ki:

- Efendim, neden cennetteki makamlar Resûlullah (s.a.v.) Efendimize getirilen salâvat-i şerifeyle artar da tesbîh ve benzeri zikirlerle artmaz?

Şu cevabı verdi:

- Çünkü cennetin aslı Resûlüllah (S.A.V.) Efendimizin nûrundandır. Çocuk nasıl babasına içten bağlılık duyar ona müştak olursa, cennet de Resûlüllah (S.A.V.) Efendimizin nûruna öylesine müştaktır. Resûlullah anıldığında cennet bu zikri işitince âdeta çırpınıp ona doğru uçmak ister. Çünkü o nurun suyuyla sulanır.

Şeyhim bu cevabı verdikten sonra yemine iştiyak duyan bir hayvanı misal olarak verdi ve şöyle buyurdu:

Hayvan yemine çok istek duyuyor, kendisine arpa ve benzeri yem getiriliyor, bu sırada o hayvan olduğundan çok daha aç bir vaziyettedir. Yemin kokusunu alınca ona doğru sür'atle yaklaşır, yem ondan uzaklaştırılınca da peşine takılıp ulaşıncaya kadar takip eder.

Cennetin çevresinde bulunan melekler de böyledir, onlar da Resûlüllah (S.A.V.) Efendimizin zikriyle meşgul olurlar, O'na salât ü selâm getirirler. Cennet de bu zikre son derece iştiyak duyar, ona doğru yürür ve her cihette bu zikir bulunduğu için genişlemeye başlar. (İşte cennetin artması, onun böylece genişlemesi demektir).


El İbrîz
Eş-Şeyh Abdülaziz Debbağ Hazretleri

Demir Kitabevi1 yorum: