بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

18 Şubat 2017 Cumartesi

İnsan Vücudunun En Önemli Dört Uzvu Hakkında(insan vücûdunun) aslını teşkil eden dört âzâya çok dikkat et.

Birincisi Göz: Bu konuda din ve dünya işlerinin merkezinin kalb olduğunu ve çok defa onun helak, meşguliyet ve fesadının gözden geldiğini bilmen kâfidir. Bunun için Hz. Alî (r.a.):
«Kim gözüne sahib olmazsa, onun yanında kalbin kıymeti yoktur» buyurmuşlardır.


İkincisi Dil: Bunda da şunları bilmen sana yeter.

Kazancın, menfaatin, çektiğin zahmetin, ibâdet ve itaat için bütün çalışmaların dilde toplanmıştır. Öyle ki, çok defa ibâdetlerin -yapmacıklık, (yalanı) süslemek, gıybet vs. ile- mahvolması, yıkılması ve bozulması onunladır. Bir söz, zahmetle yaptığın bir senelik hattâ beş-on senelik ibâdetini birden mahveder .Bundan dolayı: "Uzun müddet hapsedilmeğe dilden daha lâyık bir şey yoktur" denilmiştir.


Üçüncüsü Mide: Bu mevzuda da şunları bilmen kâfidir: Muhakkak ki senin gayen ibâdettir. Yemek ise amelin tohumu ve suyu mesabesindedir. Yemekten amel meydana gelir ve biter.


Tohum kötü olursa mahsûl iyi olmaz. Hattâ bazen kötü tohum tarlanı bozar ve artık iflah olmazsın.

Ma'rûfül-Kerhî'den bize kadar ulaşan bir haber de bu kabildendir. O, şöyle demiştir:
«Oruç tuttuğun zaman ne ile kimin yanında iftar ettiğine ve kimin yemeğini yediğine dikkat et. Nice kişiler vardır ki, yediği bir lokma ile kalbi bulunduğu durumdan çevrilir ve eski hâline bir daha dönmez. Nice lokma vardır ki, gece ibâdetinden mahrum eder. Yine nice bakışlar vardır ki, bir süre Kur'ân okumaktan alıkor. Hattâ bazen kul bir lokma yemekten dolayı bir senelik ibâdetten mahrum kalır.»

Öyle ise ey insan, kalbinde iyiliğin, ibâdet etmekte Rabbine himmetin varsa, yediğin yemeğe çokça dikkat et! Yemekte riayet edilen bu husus, helâl olması içindir.

Kalp

Dördüncüsü Kalb: Onun hakkında da şunları bilmen kâfidir:

O, bütün azaların aslıdır. Eğer onu bozarsan bütün âzâlar bozulur. Düzeltirsen bütün âzâlar da düzelir. Çünkü kalb bir ağacın gövdesi, diğer uzuvlar ise dallar mesabesindedir. Dallar gövde yardımıyla su içer, (kökü iyi olanlar) gelişir, (kötü olanlar ise) bozulur. Kalb (vücûdun) melikidir. Diğer âzâlar ise tebaa ve askerlerdir. Melik iyi olursa tebaa da iyi olur. O bozulursa tebaa da bozulur. O halde göz, dil, mide vs. gibi uzuvların doğru oluşu kalbin doğru ve ma'mur oluşuna delâlet eder. Onlarda halel ve bozukluk görürsen, bil ki o, kalbde meydana gelen bozukluktandır. Belki onun bozulması (diğerlerine nispeten) daha çoktur.


Şu halde bütün gayretini sarf ederek kalbi ıslah et ki, diğer âzâlar da bir defada düzelmek suretiyle rahata kavuşsun.Âbidler Yolu
İmam-ı Gazâlî

Çelik Yayınevi


2 yorum:

  1. Mide de baya önemliymiş.Öğrenmiş olduk :)

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Kişi haram lokma yediği zaman 40 gün ibadeti kabul olmaz derler. Günümüzde haram helal bayağı karıştı.

      Sil