21 Ocak 2017 Cumartesi

Şikayet
Hazreti Musa salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi, İsrailoğullarından kendi hakkında risalet şanına uymayan şeyleri nisbet ettiklerinde, Cenabı Hakka şikayet ederek şöyle dua etti:

- Ya Rab! Bende olmayan şeyleri, bana isnat ve iftira etmemelerini senden talep ve rica ederim, diyerek niyaz edince, Allahü Teala:

- Ya Musa! Kendim için yapmadığım bir şeyi, senin için nasıl yaparım? buyurdular.


Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi

Salah Bilici KitabeviHiç yorum yok:

Yorum Gönder