بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

17 Ocak 2017 Salı

Şeytanı Kahretmenin YollarıEğer: «Şeytanla nasıl muharebe edeyim ve ne ile onu kahr ve defedeyim?» dersen...

Bil ki; bunu yapmak isteyenler için bu husûsda iki yol vardır;

Birincisi: Bâzılarının dediği gibi, şeytanı defetmede tedbir sadece Allah Teâlâya sığınmaktır.

Çünkü şeytan köpektir. Allah Teâlâ onu senin üzerine saldı. Onunla muharebe etmeye ve onu def etmeye uğraşırsan vaktin zayi olur. Şeytan sana galib gelir ve seni yaralar. Senden uzaklaştırması için köpeğin sahibine dönmen daha uygundur.

İkincisi: Diğerlerinin dediği gibi, şeytanı def etmenin yolu, onunla mücadele etmek, onu reddetmek, def etmek ve muhalefet etmek, bu hususta kararlı ve sebatlı olmaktır.

Ben de derim ki; bana göre şeytanı def etmede en doğru yol, bu iki şıkkı cem' etmendir. Evvelâ onun şerrini def etmeye kudretli olan Allah'a emrettiği gibi sığınman ve şerrini senden def etmesini istemenle olur. Sonra, şeytanın bize galip geldiğini görürsek, biliriz ki bu, Allah tarafından onunla mücadelemizdeki doğruluğu ve emirlerine karşı kuvvetimizi ve sabrımızı görmesi için bir imtihandır. Nitekim kâfirleri ve şerlerini defetmeye kudreti yettiği halde onları bizim üzerimize musallat etmesi, bizim için cihâddan bir nasib, sabır ve günahlardan halâs olmak içindir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur:

«Allah'ın (ezeldeki) ilmini iman edenlere açıklaması, içinizden şehidler edinmesi içindir.» (Âl-i imrân 140)

«Yoksa siz -Allah içinizden savaşanlarla savaşmayanları belli etmeden, sebat edenlerle etmeyenleri belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?» (Âl-i imrân 142)
Şeytanla Nasıl Savaşılır?

Cenâb-ı Hak kâfiri musallat ettiği gibi şeytanı da musallat eder. Âlimlerimizin söylediğine göre şeytanla savaşmak üç şekilde olur:

Birincisi: Onun desise ve hilelerini iyice öğrenmen lâzımdır. O zaman bunları sana yapmaya cesaret edemez. O, ev sahibinin farkına vardığını anladığı anda kaçan bir hırsıza benzer.

İkincisi: Onun davetini hakir görür, kalbini ona vermez ve ona uymazsın. Çünkü şeytan havlayan bir köpek mesabesindedir. Üzerine gidersen daha fazla yüklenir ve devam eder. Geri çekilirsen sükût eder.

Üçüncüsü: Dil ve kalbinle dâima Allah'ı zikretmelisin. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

«Şeytanın nazarında Allah'ı (c.c.) zikretmek, insanların nazarında öldürücü bir hastalık gibidir.»

Âbidler Yolu
İmam-ı Gazâlî

Çelik Yayınevi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder