بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

1 Kasım 2016 Salı

Stratejik ve Taktik Propaganda

Müttefiklerin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde uy­guladıkları stratejik propaganda dünya çapında ve özellikle Os­manlı coğrafyasında etkisini gösterirken, aynı hız ve yoğun­lukta cephede de taktik propaganda faaliyetleri devam etmiş­tir. Çanakkale Cephesi'nde gerek Müttefikler, gerekse Osmanlı Devleti propagandalarında daha çok broşürler, mektup şek­linde beyannameler kullanmıştır. Uçaklar ve balonlarla her iki taraf birbirlerinin bölgelerine ve özellikle siperlere propaganda malzemesi atmıştır. Bununla cephedeki askerin savunma ve ta­arruz gücünü zayıflatmak, savaşmaktan vazgeçirmek amacı gü­dülmektedir.


İngilizlerin bu faaliyetlerine karşı Osmanlılar da boş durma­mış ve karşı propaganda bildirileri ile müttefiklerin askerlerini et­kilemeye çalışmışlardır. İngiliz sömürgesi Müslüman ülkelerin halkı kandırılarak Çanakkale Savaşları'nda kullanılmıştır. Sömür­gelerden getirilen Müslümanlar Çanakkale'ye Almanlarla savaş­mak için geldiklerine inanıyorlardı. Propagandaya göre Alman­lar İslâm halifesini esir almışlar ve Hindi Müslüman askerler de halifeyi kurtaracaklardır. İngilizler bunun dinî bir borç olduğu­nu telkin etmiş ve onları buna inandırmışlardı. İngilizlerin bu hi­lesini fark eden Osmanlılar, Çanakkale Cephesi'nde müezzinlere ezan okutarak Müslüman askerlere mesaj vermişlerdir. Ezan se­sini duyan sömürge askerleri irkilmiş ve Almanlarla savaşmadıklarını fark ederek gevşemişler ve pişmanlık duymaya, hatta İngilizlere kin beslemeye bile başlamışlardı. Onların bu isteksizlikle­rini fark eden İngilizler ve Fransızlar, Müslüman askerleri yavaş yavaş cephe gerisinde kullanmaya başlamıştır.Propaganda genel olarak "stratejik" ve "taktik" propaganda olarak ikiye ayrılır. Stratejik propaganda savaş hatlarının çok ge­risinde, ülke içine ve halka yöneltilir ve tesir alanı çok geniştir. Taktik propaganda ise savaş alanına yakın halka ve özellikle sava­şan askerî birliklere yönelik yapılır.Böyle Aldattılar

İngilizlerin sömürgelerinden ve bilhassa Hindistan'dan getir­dikleri askerler, Müslüman Hintlilerdi. İngilizler bu Müslüman askerler için bazı gemileri cami haline getirmişlerdi. Hattâ Müs­lüman askerlere beş vakit namaz kıldırıp oruç tutturmaktaydılar, ingilizler Müslüman askerlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor, elbiselerine, yiyecek ve içeceklerine çok büyük özen gösteriyorlardı. Öyle ki, bu Müslüman Hintli askerler kiminle savaştıklarının bile farkında değillerdi. Bazı istihbarat raporlarında yazılı olduğuna göre ingilizler onları: "Siz sadece Almanlarla savaş ede­ceksiniz!" diye kandırıyorlardı. İngilizler, Müslüman askerler al­datıldıklarını anlamasınlar diye çok sıkı tedbirler de almışlardı. Adetâ dünya ile alakaları kesilmiş gibiydi. Osmanlı Devleti de aldatılmış bu Müslümanları ikaz etmek için uçaklardan Arapça ve Hint lisanı ile yazılmış kağıtlar atarak onların esasen Halîfe-i Müslimîn ve onun ordusuna karşı savaşmaya getirildiklerini an­latmaya çalışıyordu.


Doç. Dr. Hamit PehlivanlıOsmanlı'nın Son Kilidi Çanakkale 2
Editörler: Harun Tuncer – Ahmet Temiz 

Çamlıca Basım


7 yorum:

 1. Sinsi şeytani taktikler çağlar boyu ama imanını mukaddes emanet gibi kalbinde taşıyan müslümanlar, hızır gibi dolaşıp askeri yalnız bırakmayan evliyaullah da onların aciz hesabını bozdu biiznillah. Geçmişten ana ve geleceğe dair çıkarılacak dersler çok, hiç bir şey ne tesadüf ne de boş. Ama müslümanların da tedbir kapsamında görüp bu tür stratejileri geliştirmesi gerekiyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Günümüzde de devam ediyor bu taktikler. Kuran'dan, sünnetten ayrılmayalım diyoruz lakin müslüman kılığında sokuluyor içimize. Çok dikkatli olmalıyız.

   Sil
 2. Çanakkale Savaşı zamanında Ingilizler gibi birçok ülke sömürgelerini kullanmakta çekinmediği gibi kendi askerlerine bile Türklerin barbar yamyam olduklarını insanları yedikleri gibi birçok yalan söyledikleri yazar.Bu soğuk savaş her zaman var, sadece sıcak savaştayken değil..Siyonislert ve masonlar gibi birçok oluşum böyle soğuk savaşlarını hala içimizde sürdürmektedir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Telkinle insanlara neler yaptırıyorlar.

   Sil
 3. Bir tarih hocamız İngilizlerin bazı sömürgelerine de "Savaşacağınız kişiler normal insan değil kuyrukları olan canavarlardır." şeklinde anlattıklarını söylemişti.
  Ama işte hesapların üstünde bir hesap vardır.Allah'ın hesabı...
  Ve teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne kadar komik değil mi? Allah korkusu olmayınca...

   Sil