بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

11 Ekim 2016 Salı

Def
Muavviz'in kızı Rubeyyi'nin düğün merasiminde şarkı olarak Bedir savaşında şehid olanların kahramanlıklarının dile getirildiğine şahid olmaktayız. Günümüzde yapılan düğünlerde edebe aykırı olan ve şehveti tahrik eden şarkılar, türküler, Peygamber Âleyhisselam'ın zamanındaki düğünlerde söylenenlere hiç de benzememektedir.

Bugünkü düğünlerde çalınan davulun beraberinde zurna veya gırnata, deflerin kenarında da ziller bulunur.

Birçok düğünlerde içki içilmektedir. Sarhoş olup naraların atıldığı görülmektedir. Bir yuvanın temeli böyle içki ile zurna ile kurulursa onun akıbeti ne olur?

Erkeklerin oyunlarını kadınların seyretmesinin caiz olduğuna, bunda bir beis olmadığına, bazı âlimler Peygamber Aleyhisselâm'ın mescidinde oynayan Habeşistanlıları, Hz. Aişe validemizin seyretmesini delil gösteriyorlar. Fakat Âbdü'l-Vehhab Şârâni, bu hâdisenin hicap âyeti nazil olmadan evvel vukubulduğunu beyan etmektedir.

Nikâh, zina töhmetinin tam manasiyle ortadan kaldırılması için ilân edildiğinden dolayıdır ki, defin zilsiz olması vaciptir. Çünkü çalgının haram olduğunda ulema arasında ihtilâf yoktur. Def, zilli olduğu vakit ise çalgı olur. Binaenaleyh gerek nikâhın ilânında olsun, gerekse düğünlerde olsun, def ve davul çalınırken haram olan şeylerden uzak olması gerekir. İşte böyle haramlardan uzak kalındığı vakit, düğünlerde, bayramlarda def ve davul çalmak caiz olur.

Ebü'l-Leys Semerkandî diyor ki: Hadîs-i şerifteki def çalınmak nikâhı ilân etmekten kinayedir. Zamanımızda çalınan zilli deflere gelince, bunların mekruh olması gerekir.

Evlenip düğün yapmak isteyen erkek ve kadının iyi giyinmeleri, kadınların ziynet takınmaları dinen caizdir. Kadınlar kına yakınırlar, oje gibi Avrupai süslerden kaçınırlar. Çünkü oje ve benzerleri tırnaklarda tabaka teşkil ederler. Bunların gusle ve abdeste mâni oldukları için kınaya kıyas edilmeleri asla doğru değildir.İslamda Kadın, Tesettür, İzdivaç
Hüseyin Suudi Erdoğan

Çile Yayınları
3 yorum:

 1. Ne güzel bilgiler ama ne yazık ki günümüz İslam ahlakından oldukça uzak artık.. Düğünlerimiz panayırlardan da beter hal aldı, rahatsız edici ve tamamen pazar aracı...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Neyle karşılaşacağımı bilmediğim için düğünlere de gitmiyorum. Kim ne düşünürse düşünsün artık.

   Sil
 2. Günümüzle Eskiyi Hele Alim Kişileri Kıyaslayamam Bile Şimdiki düğünlerde Olsa Bebekken başlıyor Meşakkat yarışı...

  YanıtlaSil