بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

9 Eylül 2016 Cuma

İmam Şafi'den (r.h.) Hikmet İncileri
* Ulemânın zineti, ilimle ameli birleştirmesidir.

* Güzel ahlâk sahiplerinin, kötü ahlak sâhipleriyle bir araya gelmeleri, ülfet ve ünsiyet etmeleri mümkün değildir.

* Fazîlet ışığını, ne kadar kaybolursa kaybolsun tamamen söndürmek imkânsızdır.

* Akıllı, hayırla şerri birbirinden ayıran kimsedir.

* Mütalâa (okuma) hüznü ve kederi mutlaka giderir. Kalbin en rikkatli ve en zengin noktalarını uyandırır, duyguları harekete geçirir.

* Sâdık dost, arkadaşının acısını dindiren, hüznüne ve kederine ortak olan kimsedir.

* İki kişinin darıldıktan sonra birbirlerinin ayıplarını açıklamaları, münafıklık alâmetidir.

* Kalblerinin nurlanmasını arzu edenler, sefih ve alçak kimselerin yanlarına gitmemelidirler.

* Riyanın mâhiyetini, ihlâs sahipleri bilir.

* Haksız sözleri tasdik eden dalkavuktur.

* Gerçek dost, arkadaşının ayıbını gördüğü zaman ihtar eder, fakat ifşa etmez.

* Sohbet esnasında araya girip sözü kesen kimselerin sözlerinde zarâfet yoktur. 

* Nefislerine zulmedenler, faydasız işlerle vakit geçirenlere iltifat edenler ve kendilerinden ilgi görmedikleri adamlara tevazu gösterenlerdir.

* Tanımadığın adamı övme.

* Seni sende olmayan meziyetlerle öven kimsenin, öfkelendiği zaman da sende bulunmayan kötülüklerle yereceğini aklından çıkarma.

* Arkadaşının ayıbını kendine gizlice ihtar edersen nasihat etmiş, açıkça söylersen ifşa etmiş olursun.

* Yüksek ruhlu kimseler, kendilerinde meziyet ve üstünlük görmeyenlerdir.

* Bir adam zahiren ne kadar iyi görünürse görünsün; alçakları ve vicdansızları tanıdığı halde onları arkadaş edinirse, ahlâksızlıkta ortak kabul edilir.

* İbret almak isteyenlerin, kötü adamların âkıbetlerine bakmaları yeterlidir.

* Dünyada üç şey çok zordur: Fakir olduğu halde cömertlik yapmak, yalnız ortamlarda zühdden ayrılmamak ve zararından korkulan adamın karşısında doğruyu söylemek.

* Makama, mevkiye ne kadar muhabbet beslersen o kadar senden kaçar.

* Her işin güzel bir sonuca ulaşmasını isteyen kimse, insanlar hakkında hüsn-i zanda bulunsun.

* İlim, hafızada duran değil, fayda verendir.

* Akıllı, iyiyle kötüyü ayırandır.

* Seni daima minneti altında yaşatmak isteyen dost değildir.

* Arkadaşının özürlerini kabul etmek, ayıplarını örtmek, kusurlarını affetmek sadâkatin alametlerindendir.

* Senin için diğerlerinin aleyhinde konuşan, senin aleyhinde konuşmuş gibidir. 

* Cömertlik öyle bir meziyettir ki, sahibinin görünür ayıplarını örter.

* Vakar ve haysiyetini bilmeyenlere ilim fayda vermez.

* Asla yalan söylemedim. Gerek doğru, gerek yalan yere yemin etmedim. Hayâtım boyunca, bir defa bile karnım doyuncaya kadar yemek yemedim.

* Manevî anlamda olgunlaşmak isteyenlerin az yemeleri gerekir.

* Hırs sahibi âlimlerle, alçak kimselerin meclislerinden uzak durmak icap eder.2 yorum:

  1. Hepsi ayrı ayrı çok güzller.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Evet benim de çok hoşuma gitti. Paylaşmak istedim.

      Sil