بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

10 Ağustos 2016 Çarşamba

Peruk, Döğme(el-Buhârî şöyle dedi:) Ebû Bekr ibn Ebî Şeybe şöyle dedi; Bize Yûnus ibn Muhammed tahdîs etti. Bize Fulayh, Zeyd ibn Eslem'den; o da Atâ ibn Yesâr'dan; o da Ebû Hureyre(R)'den tahdîs etti ki, Peygamber (S):

"Allah saç takan kadına, saç taktıran kadına, döğme yapan kadına ve döğme yaptıran kadına la'net etti" buyurmuştur.


-

Humeyd ibn Abdirrahmân, Muâviye ibn Ebî Sufyân'ın hacc yaptığı yıl minber üzerinde konuşmasından işitmiştir. Muâviye bu arada bir muhafız askerin elinde bulunan bir tutam saç demetini el uzatıp aldı da şöyle diyordu:

— (Ey Medîneliler!) Sizin âlimleriniz nerededir? Ben Rasûlullah(S)'tan işittim ki, O, şu elimdeki gibi saçlar (takınmak)dan nehyediyor ve: "İsrail oğulları; ancak onların kadınları şu saçları edindikleri zaman helak olmuşlardır" buyuruyordu.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Ötüken


1 yorum: