بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

18 Temmuz 2016 Pazartesi

Müttefiklerin İnsanlık Ve Hukuk Dışı Davranışları

Dom Dom Kurşunu Kullanılması

Enver Paşa Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir yazıda "Çanakkale Boğazı'nda yaralanıp Tekirdağ Hastanesi'ne yatırılan bir erin bacağından dom dom kurşunu çıkarılmış ve fotoğrafı çekilmiştir." demektedir. Dışişleri Bakanlığı'ndan İngilizlerin kullandığı anlaşılan bu mermi ile ilgili işlemlerin yapılmasını istemektedir. Enver Paşa bu konu ile ilgili 6 Eylül 1915 tarihli bir yazısında dom dom kurşunlarının fotoğraflarının dışında, iki adedinin de zarfa konularak gönderildiğini Amerikalılara ileterek bu durumun protesto edilmesini talep ettiğini ifade etmiştir.
Dışişleri Bakanlığı Enver Paşa'nın bu isteğini uygun görmüş ancak, yabancı sefirleri tatmin edebilmek için "otuz-kırk" adedinin acele gönderilmesini istemiştir. Yeteri miktarda dom dom kurşunu Dışişleri aracılığıyla Amerikan sefirine gönderilmiştir. Bu müracaata Amerikan sefiri müspet cevap vermiştir. Sefir, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, mermileri ve fotoğrafları sefaret askerî ataşesine incelettirdiğini ve bu konuda kendisine Osmanlı Devleti'nden herhangi bir nota ulaştığında gerekli teşebbüste bulunacağını bildirmiştir.

Yine İngilizlerin dom dom kurşunu kullanmaları ile alâkalı olarak Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Hayri Efendi de Dışişleri Bakanlığı'na delilleriyle birlikte 20 Haziran 1915'te bir yazı göndermiştir. Evkaf Nezareti'ne bağlı Gureba-yı Müslimîn Hastanesi Baştabipliği'nin gönderdiği yazıya istinaden böyle bir müracaatta bulunan Hayri Efendi, İngilizlerin davranışını şiddetle kınamaktadır. Ona göre, Osmanlı askerlerinin "ne derece hunhar mahlukat-ı sefilenin tecavüzat-ı zalimanelerine karşı göğüs germeye mecbur olduğunu" bu durum ispata kafidir. Devletler arası hukuk kurallarına aykırı ve insanlıkla alâkası olmayan bu davranış, batılıların ikiyüzlülüğünün de göstergesidir. İşlerine geldiği zaman hukuktan, medeniyetten bahsedenler bu yaptıkları ile çifte standart uyguladıklarını ispat etmişlerdir. Batının İslam âlemine karşı bu tavrına aslında  Müslümanlar ve dünya pek de yabancı değildir. Şeyhülislam Hayri Efendi, Dışişleri Bakanlığından İngilizlerin bu insanlık dışı ve gayri ahlakî tutumlarını değiştirmeyeceğini bilmekle beraber bu bilgilerin "gaddar düşmanlarımızın aşağılık tıynetlerinin, insan sevgisi olan medenî milletler nezdinde bir derece daha açığa çıkması için müttefikler ve dost ülkeler sefirlerine gönderilmesini" istemektedir.


Hamit PehlivanlıOsmanlı'nın Son Kilidi Çanakkale 1

Çamlıca Basım


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder