29 Temmuz 2016 Cuma

Ezan Okunurken Ne Yapılır?
Ezan okunurken müezzinin söyledikleri tekrarlanır. Hz. Muâviye (r.a.) minberde iken müezzinin okuduğu ezanı Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh'a kadar tekrarladı. Müezzin "hayye alessalâh" deyince "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm" dedi. "hayyealelfelah"da da böyle dedi. Sonra ezanın kalanını da tekrarladı ve "Muhakkak biz Resûlullâh'dan böyle işittik" buyurdu.

Ezan okunurken "Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh" lafzını işittiği zaman, birincisinde 'sallallâhü aleyke yâ Resûlallâh', ikincisinde de 'Karrat aynî bike yâ Resûlallâh' demek müstehaptır. Sonra başparmağının tırnağını öpüp gözleri üzerine koyarak 'Allâhümme met-ti'nî bissem'i ve'l-basari' derse Peygamber Efendimiz cennette onun önderi olur."
EZAN DUASI:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Her kim ezanı işittiği zaman 'Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da've-ti't tâmmeti ve s-salâti'l-kâimeti âti Muhammedeni'l-vesîlete vel-fazîlete veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî veattehû, inneke lâ tuhlifü'l-mîâd.' derse kıyamet günü o kimseye şefaatim vâcib olur.", buyurmuştur.


Fazilet Takvimi 2010


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder