بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

10 Mayıs 2016 Salı

İstihare NamazıHakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete nail olmak isteyen kimse yatacağı zaman iki rekat namaz kılar. İlk rekatinde Kâfirûn Suresi'ni, ikinci rekatinde de ihlâs sûresi'ni okur. Namaz sonunda istihare duasını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar.

Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre işarettir. Bu şekilde istihare namazının yedi gece kılınması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadisi şerif ile beyan buyrulmuştur.

Peygamber efendimiz ashabına istihareyi öğretirlerdi.

İstihare Duası: "Allâhümme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudretike ve es'elüke min fazlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemü vela â'lemü ve ente allâmul-ğuyûb. Allâhümme in künte ta'lemü enne hâzel-emra hayrun lî fî dînî ve me'âşî ve 'âkibeti emri 'âcili emri ve âcilihî fakdirhü lî ve yessirhü lî sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta'lemü enne hâzel-emra şerrun lî fî dînî ve me'âşî ve 'akıbeti emrî 'âcili emri ve âcilihî fasrifhü 'annî vasrifnî anhu fakdir lî el-hayra haysü kâne sümme ardinî bihî.Şir'atü'l İslâm
İmamzâde Muhammed b. Ebû Bekir el-Buhârî

Fazilet Neşriyat


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder