بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

18 Kasım 2015 Çarşamba

Evliliğin Âfetleri

Nikahın afetleri üçtür:

1- Aile efradının iaşesini helal kazanç ile temin etmenin güçlüğü. Bir ailenin, bir toplumun, bir ekibin başı olmak kıyamet günü çok mes'uliyetli bir iştir. Çünkü, yarın kıyamet günü haram rızıkla beslenen efrad-ı ailesi ayaklanarak: "Ya Rab! hakkımızı bunlardan al, bize sarfettikleri nafakaları nereden kazandıklarını biz bilmiyorduk" diyeceklerdir.

2- Erkeklerin, kadınların haklarına riayet etmemeleri, ahiret günü için bir mes'uliyettir. Rivayet edildiğine göre, ailesini, çocuklarını yüz üstü bırakıp kaçan kimse, efendisini terkeden bir köle gibidir. Cenab-ı Hak onun ne namazını, ne de orucunu -ailesine dönmedikçe- kabul etmez.

3- Ehil ve evlad, insanların dünyada sevdiklerinin başında gelir. Onlara muhabbet ve ünsiet etmekle ibadetten geri kalacağı tabiidir. Böyle olunca da Cenab-ı Hakk'ı tefekkürden ve zikirden uzaklaşır. Tefekkürsüz ve zikirsiz geçen ömür ise zâyi olmuş demektir.

Burada bir sual hatıra gelir: Evlenmek bu kadar zararlı, bâis-i fitne ise, peygamberler niçin evlenmeyi ihtiyar ettiler de, Hz. İsa (a.s.) yalnızlığı tercih etti? Buna cevap olarak denilir ki: Hz. Peygamber (a.s.) ve diğer peygamberlerin hepsi de evli idiler. Evlilik onları Allah'a taatten ve zikirden ayırmıyordu. Hz. İsa'ya (a.s.) gelince, ihtimaldir ki, evlilik onu Allahü Teala hazretlerini kemal ile zikir ve fikirden alıkoyacağından evlenmemiştir. Peygamberler içerisinde evlenmemiş olan Hz. İsa (a.s.) ahir zamanda yeryüzüne indikten sonra evlenecek ve evladı da olacaktır.
Mürşid-i Müteehhilîn
(Evlilere Rehber)

Kutbüddin İznikî


Bedir Yayınevi
Pembe Kitaplar1 yorum: