بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Ramazan Ayında Kur'an-ı KerimBize Abdullah ibnu'l-Mubârek haber verip şöyle dedi:
Bize Yûnus ibn Yezîd haber verdi ki, ez-Zuhrî şöyle demiştir: Bana Ubeydullah ibni Abdillah tahdîs etti ki, İbnu Abbâs (R) şöyle demiştir:

Rasûlullah (S) insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da ramazânda idi ki, bu ay Cibrîl aleyhi's-selâmın kendisine en çok kavuştuğu zaman idi. Cibrîl, ramazânın her gecesinde Rasûlullah'la buluşur ve kendisi ile Kur'ân-ı Kerîm'i mudârese ve müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Rasûlullah Cibrîl kendisiyle buluştuğu bu zamanda hayır dağıtmakta, esmesi maniaya uğramayan rüzgârdan daha cömert idi.

Ve Abdullah ibnu'l-Mubârek'ten: (Kendisi:) Bize Ma'mer (ibnu Râşid, yukarıda verilen) bu isnâd ile o hadîsin ma'nâca benzerini tahdîs etti, demiştir.

Ve Ebû Hureyre ile Fâtıma (R.anha) da Peygamber (S)'den, Cibril'in (her sene ramazânda) Peygamber'le Kur'ân'ı karşılaştırma yapar olduğunu rivayet etmişlerdir.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder