13 Eylül 2017 Çarşamba

Âyetlere Zorlama Mânâlar Verme Gayretleri


Dinde Deformistler


Rabbimizin emir ve yasakları ve bize bildirmek istediği gerçekler, kendi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dedir. Onun için, Kur'an'a mânâ verenlerin bu mühim işte çok hassas davranmaları şarttır. Nitekim asırlar boyunca gelen İslam âlimleri âyetlere mânâ verirken âdeta titremişlerdir.

Yeterli ilme sahip olan âlimlerimiz, Kur'an'a elbette mânâ vermeli ve müslümanları Kur'an âyetleriyle uyarmalıdırlar. Çünkü ilim sahiplerinin değişmez vazifeleri budur.

Ancak, zamanımızda bu konuda yadırganacak bazı tavırlara şahit olmuyor değiliz. İlminin yeterli olup olmadığına bakmadan âyetlere mânâ vermeye kalkışan bazı kimseler, hallerine bakmadan devirmedik çam bırakmıyorlar.

Bu da bir kıyamet alâmeti olsa gerek.

Ayetlere yanlış mânâ veren bu kimseleri iki kısma ayırmak mümkün.


Bir: İlminin kâfi gelmediğini bile bilmeden, düşünmeden âyetlere mânâ vermeye kalkışanlar.

İki: Doğrusunu bildiği halde, kendi hevâsına uyup âyetlere bile bile yanlış ve zorlama mânâlar verenler.

Birinciler, işledikleri vebalin büyüklüğünü düşünmeksizin, sahip olduğu azıcık ilimle âyetlere mânâ vermeye, izah ve tefsir etmeye kalkışan bir güruhtur. Bunlar hadlerini bilmeden, yaptıklarının doğru mu yanlış mı olduğunu düşünmeden âyetlere manâ vermeye kalkışırlar. Dînî hassasiyetten mahrum olan bu kimseler, giriştikleri bu boylarından büyük işin vebalinin farkında bile değiller ve olamıyorlar.

Fakat, âyetlere mânâ vermenin şakaya gelir bir tarafı olmadığı için, yaptıklarının Allah indinde bir sual ve hesabı elbette olacaktır...

İkinci gurup ise bu vebali bile bile yüklenenlerdir. Bile bile yaptıkları için, bunların veballeri birincilerden daha fazladır. Böylelerine ulemâi sû' / kötü âlimler deniliyor. Âhirette bunların vücutlarının, "Buğday danelerinin iki değirmen taşı arasında öğütüldüğü gibi cehennemde öğütüleceği" haber veriliyor.

Her iki gurubun da veballeri varsa da ikinci kısımdan olanların halleri hepten felâket...Dinde Deformistler 1
Ali Eren

Kitap Kalbi Yayıncılık
4 yorum:

 1. Dini yanlış yorumlamak çok büyük vebal olur :( İnsanları doğru yönlendirmek gerek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dünyevi şeylerde bile insanlar ehlini araştırıyor. Mesela doktor. Malesef ahiretimizi etkileyecek dini bilgilerde o kadar hassas davranmıyoruz.

   Sil
  2. Medya tarafından insanların önüne hep dini kullanan, ağzı laf yapanlar çıkarılıyor bilinçli olarak. Avam da onları ehil zannediyor maalesef. :(

   Sil
  3. Kimlerin kitaplarını okuduğumuza, kimleri dinlediğimize dikkat etmek lazım.

   Sil