بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

4 Nisan 2017 Salı

Sıkıntılı Anlarda Ne Yapmalı?


Vâkıa Suresini OkumakBil ki; ben öteden beri velîlerimizin sıkıntılı günlerde «sûre-i vâkıa»yı okumayı i'tiyat hâline getirdiklerini, bâzı şeyhlerimizden bununla maksadın Allah'ın bu şiddeti onlardan defetmek, onlara - âdette olduğu gibi - dünya metâından bir şeyler vermek için olup olmadığını ve âhiret ameli ile dünya metâının istenmesinin nasıl doğru olacağını sordum. Şu mealde bir cevap verdiler:

— Onların bu sûreyi okumaktan maksatları, Allah'ın onları kanaatle veya kendisine ibâdet yapabilmek ve ilim öğrenmek için azıkla rızıklandırmasını istemektir. Bunlar ise - dünya için değil de - hayırlı istekler cümlesindendir.

Bil ki; ihtiyaç ve rızık hususundaki sıkıntılı anlarda bu sûreyi okumaktan ibaret olan bu güzel âdet Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabeden bize kadar gelen haberlere dayanır. Hattâ İbn-i Mes'ûd - çocuğu hakkında - ona dünyadan hiçbir şey bırakmadığı için azarlandığında : «Ben onlara Sûre-i Vâkıa'yı bıraktım» derdi.

İşte bu haber üzerine kıtlık senelerinde bu sûreyi okumak âlimler arasında bir âdet oldu. Yoksa, hamdolsun, dünya sıkıntısına veya genişliğine onlar aldırış etmezler.

Eğer: «Bu durum, ilim ehli, kendini ibâdete vermiş, zâhid, sâbir ve riyazet ashabına nasıl yakışır?» denilirse...

Bil ki; bu, Peygamberimizin sünnetinden alınmış bir şeydir. Sonra, bundan maksad kanaatin husulü ve ibâdet yapmağa hazırlıktır. Yoksa harîslik, şehvet, zorluk ve şiddeti yüklenmeden doğan bir za'fiyete uymak değildir. Sûre-i Vâkıa'nın son tarafında görmüş olduğun şeylerin ekserisi kanaat-i kalb, açlık, köpeğini yitirmek ve zayıflatmak, onu yemekten uzaklaştırmak ve hırsını kaybetmekten ibarettir. Bunları tecrübe edenler bilirler. Bu cümleyi de böylece bil.

İnşâallah muvaffak olursun.
İmam-ı Gazâlî

Çelik Yayınevi


1 yorum: