6 Mart 2017 Pazartesi

Kutub Ve Kutb-i İrşâd
Kutub’la alâkalı olarak İslâmî kaynaklarda şu bilgilere rastlamaktayız: 

Kutub, bir tarîkatın en büyüğü, âlemde Allâh’ın irâdesini temsil eden evliyâullâh’ın, rütbe ve derece bakımından en yüksek olanı, Allah adına kâinatta tasarruf eden velî… Kısacası Hâtemü’l-enbiyâ, Resûl-i kibriyâ Efendimiz’in (s.a.v.) vârisi; vâris-i resûl. “Semâda âleme ziyâ veren Güneş bir olduğu gibi, Muhammediyyü’l-meşreb ve irşad sâhibi olan hakîki vâris de birdir. Vücûd-i Nebî (s.a.v.), dinin merkezi olan arzda olmakla beraber, onun rûhâniyeti, diğer âlemlerde de ahkâm-ı İlâhi’yi tebliğ eylediği gibi, hakîki vâris olan zâtın vazifesi de ona teb‘an (ona uyarak) öyledir. Ve bütün kâmiller (evliyânın üst tabakası olan zâtlar dahi), kandilini ondan yakar.” 6

Kutbun yanında (sağ ve solunda) bulunan iki zâta “İmâmân”, bunların mânevî meclisine “Dîvân-ı Sâlihîn”, bu velîler topluluğuna “ricâlullah” veya “ricâlülgayb” denilir. Kutub, bu meclisin başında yer alır. “Her hafta tensib edilen bir gecede ‘Dîvân-ı Sâlihîn’ kurulur. Resûlüllah (s.a.v.) teşrîf ederse, reis odur. Teşrîf etmezlerse, Vâris-i Resûl olan zât riyâset eder. Ve ahvâl-i âleme ait kararlar alınır, hükümler verilir. Cârî hâdisâtın (meydana gelen hâdiselerin) ekserisi bu hükümlere bağlıdır.”

Aynü'l-Hakîka fî Râbıtati't-Tarîka2 yorum:

 1. kitabın ismi ne hoşmuş, kafiyeli :) kutup da bildiğimiz kutup değilmiş :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu tasavvuftaki manası.
   Kitabın ismi de "Tarikatta rabıta, hakikatin ta kendisi" imiş.

   Sil