بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

2 Mart 2017 Perşembe

Köpek (Kelb)


Balıkesir Kuş Cenneti


Köpek, yırtıcı hayvanlardan olup evcilleştirilmiştir. Bir çok türleri vardır. Eti, derisi, tüyleri ve salyası itibariyle pis bir hayvandır. Bu sebeple gereksiz yere köpek edinmek yasaklanmıştır.Köpek Pis Bir Hayvandır

Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm: "Her kim av veya çoban yahud ziraat köpeği dışında köpek edinirse, sevabından her gün için iki kırat eksilir."

* "Sizden birinin yemek kabını köpek yaladığı (veya kaptan su içtiği) zaman, o yemeği (veya suyu) döksün! Sonra o kabı ilk önce toprakla olmak üzere yedi defa yıkasın! Eğer bir kabı kedi yalarsa (veya içerse) bir defa yıkasın!"

* "Sizden birinizin bir kabını köpek yaladığı zaman, yedi defa yıkamadıkça o kabdan abdest almasın!" buyurmuştur.

* Ebû Hüreyre (r.a.) de: "Köpekler birikmiş (durgun) bir suya, yemeğe veya süte vardıkları ve ondan yeyip içtikleri zaman, sen ondan sakın yeyip içme!" demiştir.

* "Köpek bir şeyi yediği ve içtiği zaman, ondan arta kalan şey pis olmuştur, yenilmez, içilmez ve kullanılmaz".
Köpeklerin Öldürülmesi:

Peygamber Aleyhis-Selâm'ın Hanımlarından Meymûne (r.a.) demiştir ki; "Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Cebrail Aleyhis-Selâm, bu gece bana geleceğini vaad eylemişti, fakat gelmedi".

Meymûne sözüne devamla derki: "Sonra Peygamber Aleyhis-Selâm, sedirin altında bir köpek yavrusu olduğunun farkına vardı da, emir verdi, çıkardılar. Daha sonra Rasûlullâh bizzat kendisi eline su alarak orasını yıkayıp temizledi. Cebrail Aleyhis-Selâm geldiğinde: "Biz melekler, içinde köpek veya suret bulunan evlere girmeyiz" dedi.

Sabah olunca Peygamber Aleyhis-Selâm, köpeklerin öldürülmesini emretti. Hattâ küçük bahçelerin (arazilerin) köpeklerinin öldürülmesini bile emrediyordu. Ancak büyük bahçe sahiplerinin köpeklerinin bırakılmasına müsâade etti.


* Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (İbni Ömer) de şöyle der: Peygamber Aleyhis-Selâm; av köpeği, yahud koyun veya hayvan sürüsü köpeği ve ziraat köpeği müstesna olmak üzere bütün köpeklerin öldürülmesi için emir verdi" "Hattâ (başıboş dolaşan) köpekler öldürülsün! diye Medîne nahiyelerine dahi haber gönderdi.

* "Peygamber Aleyhis-Selâm, köpeklerin öldürülmesini emir buyurur, biz de Medîne ve etrafına sökün ederek öldürmedik köpek bırakmazdık. Hattâ çöl halkından bir kadıncağızın ardından giden köpeğini bile öldürdük".Köpek Edinmeyi Yasaklamanın Sebepleri
Çoğu kez pislik yemesi. Pis kokulu olması. Gelip geçenlere zararlı olması. Sahibinin görmediği zamanlarda kaplardan yalaması ve içmesi gibi.


Tıbbî Zararları

Tabip Dr. Mahmud Nâzım Nesîmî bu konuda şöyle demektedir "Köpek, kurt ve çakalların bağırsaklarında tenya denilen kurtçuklar yaşar, dışkı ile kurtçuk yumurtaları dışarı çıkmış olur. Köpek dili ile makadını yaladığı ve pislik yediği için, bu yumurtacıklarla ağzını pis eder. Eğer köpek bu pis ağzı ile insanoğlunun yiyecek ve içeceğini yemiş veya kabı yalamışsa, bu yumurtacıklardan oraya bırakmış olur, böylece o kabı veya o yemeği kullanan insana geçer ve midesine yerleşir, midede yumurtacıktan yavru meydana gelir, bu yavru mide ve bağırsak cidarını delerek kan veya lenf yoluyla yahud ikisinde birden yol almaya başlar, işte bu kurtçuk hangi organda durursa yavaş yavaş büyümeye ve çoğalmaya başlar, nihayet o organda su toplanmış kesecikler (tehlikeli hastalık) meydana getirir. İşte Peygamber Aleyhis-Selâm, bundan ondört asır önce nübüvvet nuru ile bu hâdiseyi haber vermiştir.
Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi
Ali Rıza Karabulut

Akabe Kitabevi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder