1 Şubat 2017 Çarşamba

KüfürAbdullah ibn Mes'ûd (R) şöyle demiştir: Bir adam Rasûlullah'a:

— Yâ Rasûlallah! Câhiliyet zamânında (müslümân olmadan önce) işlediğimiz günâhlardan dolayı ceza görecek miyiz? diye sordu.

Rasûlullah (S) şöyle cevâb verdi:

— "Her kim müslümânlıkta güzel hareket ederse, câhiliyet hayâtında işlediği günâh ile muaheze olunmaz. Fakat her kim müslümânlıkta (sebat etmeyip irtidâd etmek) fenalığında bulunursa (ve küfür üzere ölürse) o, hem evvelce câhiliyetteki ameliyle, hem de sonra müslümânlıktaki küfür ve irtidâdıyle muaheze olunur (ebedî cehennemde kalır)" (*)
(*) Bu şöyle demektir: Bir kâfir müslümân olur ve müslümânlıkta sebat ederse, küfür hâlinde işlediği günâhların hepsi affolunur. Sebat etmez de küfre dönüp irtidâd ederse, o kimsenin hem evvelce küfür hâlinde işlediği kötülükleriyle, hem müslümân olduktan sonra dönekliği ve mürtedliği ile yakalanıp cezalanır..
Fakat bundan sonra mürtedliğinden dönüp müslümân olursa, İmâm Ebû Hanîfe'ye göre "O küfredenlere söyle ki, eğer vazgeçerlerse geçmiş (günâhları) mağfiret olunacaktır, eğer (muharebeye) dönerlerse evvelkiler(e uygulanan) kanûn muhakkak surette devam etmiş olacaktır." (el-Enfâl: 38) âyeti gereğince o kimse, yeni baştan müslümân sayılıp, yeni baştan işlediği hayırla sevâb alır. İrtidâdı üzerine yine terkettiği namaz ve diğer ibâdetlerin kazası lâzım gelmez.
"...Kim îmânı tanımayıp kâfir olursa, herhalde bütün yaptığı boşuna gitmiştir ve o ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır" (el-Mâide: 5) âyeti gereğince, eski ibâdetleri bâtıl olduğundan, hacc gibi vaktiyle ettiği ibâdeti yeniden îfâ etmesi lâzım gelir.


Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Ötüken
3 yorum:

 1. Tam olarak hatırlamamakla beraber yine bir yerde sonradan müslüman olan bir kafirin kafir iken işlediği sevapların sayılıp günahları affedilecegini okumuştum..Allah çok merhametlidir kul hep hata yapar hep günah işler Rabbim de sayısız yollar açar Ona dönmesi için görmek o yolları bulmak nasip olur inşallah kimse kusursuz değildir.
  Allah razı olsun kardeşim yine bilgimize bilgi kattın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah razı olsun.

   Hz. Allah inşaallah hayır ve sevap umarak yaptığımız tüm amelleri kabul buyursun. Bize rahmetiyle muamele etsin.

   Sil