بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

24 Ocak 2017 Salı

Kan Aldırma Ve DolunayHadîs-i şeriflerde arabi ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulması ve kan aldırma işleminin de yine arabî ayların 15, 17, 19 ve 21. günlerinde yapılması tavsiye edilmiştir.Sebebine Gelince:

"Bir kısım ilim adamlarına göre, Ayın cazibe (çekim) kuvveti ve tesiri sâdece med ve cezir (gel-git) hâdisesi ile sulara değil; aynı zamanda insanlara, hayvanlara meyvelere, ağaçlara, topraklara, hattâ mâdenlere dahi tesir etmektedir.

"Güneşin tesiri harareti ile, Ayın tesiri ise rutubeti iledir." "Ay"ın ilk yarısında bütün meyveler olgunlaşır, bitkiler ise renklerini atarak solarlar". "Uzun müddet Ay ışığında oturan veya uyuyan insanların vücutlarında bir tembellik ve gevşeklik meydana gelir, baş ağrısı ve nezlesi artar". "Uzun müddet ay ışığı altında kalan hayvan etleri, kısa zamanda tat ve rengini değiştirerek bozulur.

"Ayın ilk yarısında ekilen ekinler ve dikilen ağaçlar çabucak tutar, hızla yeşerir, kısa zamanda gelişir ve büyürler. Ağaçlarda yapılan aşılar daha çabuk tutarlar. Ayın ikinci yarısında dikilen ağaçlar ise, ya tutmaz yahud da büyüme ve gelişme hızları çok düşük olur".


* Yine Ayın ilk yarısında hayvanların sütleri çoğalır, semizlenmeleri artar, sütlerinin renginin beyazlığı ise, ayın hilâlindeki günlere nisbetle daha beyazdır. Ayın ikinci yarısından sonra ise sütleri, semizlikleri ve sütteki saf beyazlık azalmaya başlar".


* Ayın ilk yarısında vücuttaki kan çoğaldığından hastaların vücutları güçlenir. Çoğu insanların hastalıkları gider ve çabucak iyileşirler. İkinci yarısında ise hastaların vücutlarında kanın azalması sebebiyle zayıfladığı için, ağrı ve sancılar artar, daha geç iyileşirler, böylece tedavileri uzun sürer".* Yine ayın ilk yarısında (yani dolunay hâlinde) hararetle, rutubetin artmasından dolayı, damarlardaki kan çoğalır. İşte bu sebeple bütün canlıların vücutları kuvvetlenir, şehevî - cinsel- istek ve arzuları da artar. Fakat ayın onbeşinden sonra soğuklukla kuruluk arttığından vücutta bulunan kan, safra, balgam ve sevdada eksilme olur. Damarlarda dolaşan kan azaldığından, vücudun büyüme ve gelişme hızı da azalır. Canlıların vücudunda bir gerileme, şehevî duygu ve isteklerde bir azalma başgösterir".


* Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre, bir aylık birzamanı üç döneme ayırabiliriz.

1.dönem ayın 1-11. günleri;

2.dönem ayın 11-21. günleri;

3.dönem ayın 21-30. günlerini ihtiva etmektedir.

Ayın en kuvvetli ve cazibeli oluşu, 2. dönemdeki dolunay hâli veya önden ve sondan dolunaya en yakın hâlidir, (yani 11-21. günleri arasındaki günlerdedir) İşte bu günlerde ayın cazibesi kuvvetli olduğundan denizlerdeki sulara tesir ederek med-cezir (gel-git) hâdisesine sebep olan ay, insan vücudundaki kana dahi tesir ederek, vücutta kanın çoğalmasına, vücudun kuvvetlenmesine sebep olmaktadır. Vücut kuvvetli olunca da, bugünlerde bedenden alınan kan, kişiye pek fazla zarar vermemektedir. Evet bu günlerde vücudun kuvvetli, kan hareketinin hızlı olması sebebiyle cinsel istek ve arzularda da artış meydana gelmektedir. Zira vücudun canlılığı ve hareketi arttığından dolayı buna bağlı olarak suç işleme temayülü de artmaktadır.

Kişi eğer bu günleri oruçlu geçirecek olursa, bu günlerde artan şehevi istek ve arzularını, oruç tutmak suretiyle tesirsiz hâle getirmiş olmaktadır. İleri ülkelerde yapılan istatistiklere göre, ayın 11-21, günlerinde işlenen suçlar ve cinayetler, dolunaydan önceki ve sonraki hilâl dönemlerinde işlenen suçlara nisbetle çok fazladır. Zira bu günlerde ayın cazibesi vücuttaki kanın hareketlenmesine ve vücudun dinç olmasına tesir ettiğinden dolayı kişiyi suç işlemeye müsait bir hâle getirdiği gibi, sinir sistemine de tesir etmektedir.Kan Aldırması Sakıncalı Olan Kimseler

Hastalığı nüksedenler, nekahet devresindeki kimseler, yaşlılar, teneffüs organları ve midesi zayıf olanlar, çocuklar, hamile kadınlar, lohusalar, âdet kanaması olan kadınlar, elleri ayakları ve yüzleri buz gibi soğuk olan kimseler, kan aldırmamalıdır.
Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi
Ali Rıza Karabulut

Akabe Kitabevi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder