بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

29 Şubat 2016 Pazartesi

Kulluk EdebiNişabur'da yaşamış olan Ebu Abdullah Razî Hazretleri şunları anlatmıştır:

İbnü'l-Enbarî bana güzel bir cübbe hediye edip giydirmişti. Şeyh Şiblî hazretlerinin başında da bu kumaşa yakışan hoş bir sarık gördüm. İçimden şu külah da benim olsa, ikisini birlikte giysem diye bir düşünce geçti.

Şeyh Hazretleri yerinden kalkıp giderken kendisiyle gelmemi işaret buyurdu. Birlikte evine girdiğimizde üzerimden cübbeyi çıkarmamı emretti. Hemen çıkarıp kendisine takdim ettim. O da başından sarığını çıkarıp ikisini birden ateşe atıp yaktı. Böylece Cenab-ı Hak'tan başka bir şeyi sevmenin kulluk edebine uymadığını bildirip beni irşad eyledi.Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap


25 Şubat 2016 Perşembe

Allah Üç Yerde Hazret-i Ömer'in İsteğine Uygun Âyet İnzal Buyurmuştur
1) Hazret-i Ömer: «Yâ Resûlallah! Ne olurdu, İbrahim makamını namazgah yapsaydınız,» dedi ve «İbrahim makamını namazgah yapınız» emrini bildiren âyet geldi.

2) «Yâ Resûlallah! Ne olurdu, mü'min analara hicapla (örtülü, kapalı) emirler vereydiniz» dedi. Bunun üzerine Hicap âyeti geldi.

3) Peygamberimizin hanımlarından bazılarının Peygamberimizin sırlarını birbirlerine söylemeleri üzerine Hazret-i Ömer onlara: «Bu gibi huyları bırakın. Yoksa Hak Teâlâ, kendi Resulüne sizden daha hayırlı kadınlar verir» dediği vakit buna dair âyet geldi.Menâkıb-ı Ciharyâr-ı Güzîn
(Peygamberimizin Dört Halifesinin Hal Tercemeleri)

Mehmet Gavsi
Salâh Bilici Kitabevi19 Şubat 2016 Cuma

İlim
"İlim sahibi ilminin gereğini yerine getirse muhakkak bunun acısını yudumlayacak, sevinç duymayacaktır. Çünkü ilmin hepsi mükellefiyetler demektir. İlmi arttıkça mükellefiyetleri de artacaktır. Binaenaleyh bir âlim ancak sırat köprüsünü geçtikten sonra sevinç duyabilir."

Fudayl b. Iyaz (rahimehullah)Tenbihü'l Muğterrîn
İmam Abdülvehhab Şârânî

Bedir Yayınevi


15 Şubat 2016 Pazartesi

Mü'minRasülullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Bir adam, kalbi diliyle; dili kalbiyle bir oluncaya, sözü işine uyunca ve komşusu zulmünden emin oluncaya kadar mü'min olamaz."Tergib Ve Terhib
İmam Hafız El-Münzirî

Huzur Yayınevi


12 Şubat 2016 Cuma

Kur'an-ı Kerim OkumakBir hadis-i şerifte:

"Kur'an-ı Kerim'i sık sık okuyunuz. Zira Kur'an-ı Kerim'in (ezberleyen) kişilerin kalplerinden çıkması, bağlı devenin bağından boşanıp kaçmasından daha çabuktur." buyrulmuştur.

Bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'den bir ayet öğrenip de onu unutması en büyük günahlardandır. Denildi ki: Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den öğrendiği bir şeyi ancak işlediği bir günah sebebiyle unutur. Çünkü unutmak, bir musibettir. Musibet de insanın başına, ancak işlediği günah sebebiyle gelir.

Mü'minin gücü yettiği kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak evini nasiplendirmesi sünnettir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

"Müslümanların evlerinde arşa kadar uzanan kandiller vardır. O kandili, yedi kat sema ve yedi kat arzdaki mukarreb melekler bilirler. O melekler şöyle söylerler: "Bu nur, içinde Kur'an-ı Kerim okunan mü'minlerin evlerinden çıkan nurdur."
İslâm Ahlâkı Ve Âdâbı
Şir'atü'l İslâm

İmamzâde Muhammed b. Ebû Bekir el-Buhârî

Fazilet Neşriyat10 Şubat 2016 Çarşamba

Tevazu"Kitab-ı Bağiyyetü't-Talib" eserinin sahibi Ebu'l-Hasan Kurtubî Hazretleri de şunu anlatmıştır:

Ebu Muhammed bin Abdullah yağmurlu bir günde gitmekteyken bir köpeğe rastladı. Onun geçmesi için duvara dayanarak yol verdi ve epeyce bekledi.  Köpek kendisine doğru yaklaşmaya başlayınca, durduğu yerden ayrılıp yolun çamurlu olan karşı tarafına geçerek düzgün taraftan yol verdi. Yanına gelince üzerinin çamurlanmış olduğunu gördüm. Elbisesinin kirlenmiş olmasından dolayı üzüldüm. Neden böyle yapıp kendisini çamurların içine attığını sordum. Şöyle cevap verdi:

"Bu köpeği yolun çamurlu tarafında bırakıp temiz düzgün yolu kendime ayırdığımda hemen büyük bir günah işlediğim aklıma geldi. Köpek Cenab-ı Hakk'a karşı mükellef olmadığı için günahsızdı. Benden fazla saygı gösterilmeye layıktı. Yolun iyi tarafını ona bırakmaya mecbur oldum. Eğer beni af ve mağfiret etmezse benden daha hayırlı olan bir mahlûka önce nefsimi tercihten ötürü Allah'ın gazabından korkuyorum."Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap


7 Şubat 2016 Pazar

Evlenen Kimseye Nasıl Dua Edilir?Bize Hammâd ibnu Zeyd, Sâbit el-Bunânî'den; o da Enes(R)'ten tahdîs etti ki, Peygamber (S), Abdurrahmân ibn Avf'ın üzerinde sarı boya izi görünce:

 "Bu nedir?" diye sordu. O da:
—  Ben altından bir çekirdek ağırlığı mehr üzerine bir kadınla evlendim, dedi.
Peygamber:
—  "Bâreke'llâhu leke (= Allah sana mübarek eylesin) Bir koyunla da olsa düğün ziyafeti ver!" buyurmuştur.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Ötüken


6 Şubat 2016 Cumartesi

AmelEl-A'meş dedi ki: Ben Sa'd ibn Ubeyde'den işittim; o, Ebû Abdirrahmân es-Sulemî'den tahdîs ediyordu ki, Alî (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) bir cenazede idi. Eline birşey aldı da onunla yere dürtüp vurmaya, birtakım izler meydana getirmeye başladı da:
—  "Sizden hiçbir kimse müstesna olmamak üzere, muhakkak ateşten olacak oturacağı yeri ve cennetten olan oturacağı yeri yazılmıştır" buyurdu.

Sahâbîler:
—  Yâ Rasûlallah! öyleyse bizler ameli terkedip de bu yazımız üzerine dayanıp durmayalım mı? dediler.

Rasûlullah:
—  "Sizler çalışıp amel ediniz. Çünkü herkes ne için yaratılmış ise o kendisine kolaylaştırılmıştır: Saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Amma şakilik ehlinden olan kimseye gelince, ona da şekaavet ehlinin ameli kolaylaştırılır" buyurdu.

Bundan sonra şu âyetleri okudu: "Kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlayacağız. Amma kim cimrilik eder, kendisini ihtiyâcsız görür ve o en güzeli yalan sayarsa, biz de onu o en güç olan için hazırlayacağız."Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Ötüken