بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

27 Aralık 2016 Salı

Hamama Peştemalsız GirmekHamamlara âçık-saçık peştemalsız girenlerle beraber girenler hakkında farklı görüşler ortaya konulmuştur: Şeyh Hattab Hazretleri bu durumda hamama girmek haramdır, derken, mutlaka yıkanma lüzumu varsa, soğuk su ile yıkanmaktan da korkuyorsa teyemmüm etmesi vâcibdir, diyerek görüşünü ortaya koymuştur. Şeyh Mevvak Hazretleri ise; başkasının peştemalsız girmesine bakmaz, kendisi utanç yerlerini örter ve kimsenin avret yerine bakmayarak, hamama girip yıkanabilir, bu durumda onun için bir sakınca yoktur, demiştir.

Şeyhime bu farklı görüşleri naklettiğimde buyurdu ki:

- Şeyh Hattab Hazretlerinin görüşü daha isabetlidir. Şeyh Mevvak Hazretlerinin görüşünde âfet vardır. Çünkü örtünenin, şer'in belirlediği ölçüde örtünmesi farzdır, başkasının avret yerine bakmaktan da kaçınmak lazımdır. Örtünmeden hamama girenler arasına örtülü olarak girmek mes'eleyi gayesine ulaştırmıyor.

Bu husustaki âfete gelince, günahlar ve ilâhi emirlere muhalef ancak karanlıkla beraber oluşur, bu karanlıkla cehennem karanlığı arasında birtakım bağlar vardır ki bu yüzden o kimseye cehennemden yana bir bedbahtlık meydana gelir. Hiç kimse bu hususu Allah meleklerinden daha iyi bilmez. Bir cemaat hamam kubbesi altında (örtünmedikleri için) günah üzere toplanır ve bu günah hepsinden meydana gelirse, karanlık o yeri olduğu gibi kaplar, melekler derhâl oradan uzaklaşır.

Melekler uzaklaşınca da şeytanlar ve onun askerleri gelir, o yeri doldururlar. Bu takdirde oradaki insanların imân nurları her taraftan şiddetle esen rüzgâr karşısında bulunan çıra gibi olur. Bazen yandan, bazen alttan, bazen de üstten esen rüzgârı görünce artık çıra söndü ve parçalanıp gitti, dersin.

Bundan dolayıdır ki günahlar küfrün delili ve kılavuzu sayılmıştır. Böyle günahlardan Allah'a sığınırız.


Hamam ve içindeki çıplakların durumu anlattığımız gibi olduğunda, faziletli, dindar, haram ve kötülüklerden sakınan bir adamı düşünelim, örtünmesi gerekli olan yerlerini peştemal ile örtüp hamama, çıplaklar arasına girecek olursa, imân nurunda derhal bir ıztırap başlar, karanlığa bürünür, yâni hamamdaki karanlık imân nurunu sarsmaya başlar. Çünkü bu karanlık imânın tam zıddıdır.

Bu yüzden imânla ilgili melek de muztarip olur. Şeytanların oraya göz dikmesi kolaylaşır, bu sebeple kalbe kadar girerler ve o adamın hamamdaki çıplak kimselerin avret yerlerine bakması hususunda iştihasını tahrik ederler de bu konuda onu iyice aldatırlar. Adam bu halet içinde şeytanlarla savaşa tutuşur, şeytaşlâr güçlü gelir, o ise onların arasında zayıflayıp kalır; Şehveti benimseyinceye kadar bu sürtüşme sürüp gider, avret yerlerine bakmaktan zevk almayâ başlar. Böyle bir sonuçtan Allah'a sığınır, ondan selâmet dileriz.

Bunun gibi şarap içen, sarhoşluktan zevk alan ve böylece açıktan günah işlemeye yönelen bir topluluk farzedelim. Bunlar içki içmekte ileri gider ve gayr-i ahlâkî davranışlarda bulunurlar da hiç kimseden sakınmaz ve hiçbir güçten korkmazlar. Onlar bu halde iken bir adam düşünelim, elinde Delâil-i Hayrât olduğu halde bu içkicilerin arasına oturur da onu okumaya başlar. Böylece bütün gün onlarla birlikte olur. Hem de Delâil kitabını okuduğu halde... İçkiciler de işledikleri günahlara devam edip dururlar. O adamın üzerinden bir gün ve gece geçmeden sarhoşlar âlemine gönül verir ve onlardan biri olur. Bu da yukarıda sözünü ettiğimiz sebepten dolayıdır, yâni imân nuru karanlığa bürünüp ıstırap duymaya başlar ve şeytanlar orayı istilâya muvaffak olur. İşte bu sebeplerledir ki açıktan günah işleyenlerin meclisine katılmak yasaklanmıştır. Çünkü kan, şehvet ve gaflet bizde de var onlarda da var... Ancak Allah'ın merhamet edip koruduğu müstesna.. Bunlar da pek azdır. Allah daha iyisini bilir.El İbrîz
Eş-Şeyh Abdülaziz Debbağ Hazretleri

Demir KitabeviKitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN


2 yorum:

  1. Haya imandandır.. O kadar hikmetler taşıyor ki her bir farz ya da sünnet sadece objektif dinleyip anlamaya çalışan bile görebilir. Günümüzde dikkat edilmeyen konular belki pek çok rahatsızlığın da nedeni aslında..

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Aman ne olacak? denilen şeyler bizlerin maneviyatında pek çok tahribatlar yapıyor. Maddi tahribatları da oluyor fakat yine maddi sebeplere bağlanıyor. Kendimize hiç toz kondurmuyoruz.

      Sil