بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

30 Ekim 2016 Pazar

Müslüman Kâfire, Kâfir De Müslümana Mîrasçı OlmazKâfir mîrâs taksîm olunmadan önce İslâm'a girerse, onun için mîrâs yoktur (çünkü cumhûra göre, i'tibâr ölüm vaktinedir, taksîm vaktine değil).


Bize Ebû Asım, İbn Cureyc'den; o da İbn Şihâb'dan; o da Alî ibn Hüseyn'den; o da Umer ibn Usmân'dan; o da Usâme ibn Zeyd(R)'den tahdîs etti ki, Peygamber (S): "Müslüman kafire kafir de müslümâna mîrâsçı olmaz" buyurmuştur.


Not: Bu hadîs dîn ayrılığının mîrâsa mâni olduğunu beyân ediyor. Nevevî der ki: Müslümanlar kâfirin müslümândan mîrâs alamıyacağı hususunda ittifak ettiler. Müslümânın kâfirden mîrâs almasında ise ihtilâf vardır. Cumhura göre, müslim de kâfirden mîrâs almaz. Mürted ise ittifakla müslümâna vâris olmaz.


Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

ÖtükenHiç yorum yok:

Yorum Gönder