بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

24 Ekim 2016 Pazartesi

Muharremât
İslam Dini'nin Kendileriyle Evlenilmesini Haram Kıldığı Kadınlar

İslam dininin kendileriyle evlenmeyi haram kıldığı kadınlar vardır. Bunlara muharremât denir. Bu kadınların bir kısmı ile evlenmek ebediyen haramdır. Hiç bir zaman helâl olmaz. Diğer bir kısmı ile ise evlenmek muvakkat bir zaman içinde haram olur. Bu haram olmayı gerektiren sebep ortadan kalktığı zaman haramlık da ortadan kalkar.

Kadının erkeğe ebediyen haram olmasını gerektiren ve hiç bir zaman kalkması mümkün olmayan sebepler üçtür:

Birincisi: Soy-sop bakımından yakınlığı bulunmak suretiyle ebediyen haram kılınan kadınlardır ki, bunlar da yedi sınıfta toplanır:

1- Ana ve büyük annelerle evlenmek haramdır. Çocuk ister nikâhla evlenmeden, isterse zinadan meydana gelsin bu erkek, anası ve ninesi, ninesinin anası ile -ve ne kadar yukarı gidilirse gidilsin- evlenemez. Cenab-ı Allah, "Size şunlar haram kılınmıştır: Analarınız "Ananızın anası ve babanızın anası ne kadar yukarı çıkarsa çıksın" buyurmaktadır. Aynı anası gibi nikâhı haram olur erkeğe.

Bir erkek, babasının nikâhlandığı kadınla evlenemez. Babası boşamış olsa bile üvey annesi ile asla evlenemez. Dedesinin anneannesinden veya babaannesinden başka nikâhla aldığı kadınla da evlenemez.

Bu husus hakkında Cenab-ı Hak buyurmuştur ki;

"Bir de babalarınızın nikahladığı kadınları kendinize nikahlamayın. Cahiliyet devrinde geçen afvedilmiştir, geçmiştir. Şüphe yok ki O, (Cahiliyet devrinde yapılan üvey anne ile evlenme) pek çirkindi; Allah'ın buğzuna sebepti, o ne fena bir adet idi." (Nisa 22)
İslâm zuhur etmeden önce cahiliyet devrinde Araplar vâris olma tamahı ile babalarının karılarını (üvey annelerini) nikahla almakta idiler. Gelen bu âyet-i kerime ile çirkin ve iğrenç adet mutlak surette yasaklandı.


2- İslâmın nikâhını haram kılmış olduğu ikinci sınıf kızlardır. Kendi kızı olsun, oğlunun veyahud kızının kızı olsun erkek ve kızdan doğan bütün torunlar dahil olmak üzere kızlarla evlenmek kişiye haramdır.

Nikâhlı bir evlenmeden doğan kızı ve torunları babaya ve dedeye haram olduğu gibi zinadan doğan kızlar ve torunlar da haram olur. Cenab-ı Allah, «Kızlarınız, kızlarınızın kızı ve oğullarınızın kızı ne kadar inilirse inilsin size haram kılınmıştır», buyuruyor.


3- Nikâhları haram kılınanlardan üçüncü sırayı kızkardeşler almaktadır. Bunlar da ister ana ve baba bir kızkardeşler olsun, isterse baba bir veyahud ana bir kızkardeşler olsun. Bunlarla ve kardeşlerin çocukları ile (ne kadar aşağı inilirse) evlenmek haramdır. Çünkü Allahu Teâlâ, «Kız kardeşleriniz (ana baba bir, baba bir, yahud ana bir kızkardeşleriniz), haram kılınmıştır» buyuruyor.


4- Erkeğin halalarıyla da evlenmesi haramdır. Bunlar kişinin babasının ve umumî surette dedesinin hemşireleridir. Bunlar hakkında da Allahu Teâlâ, «Halalarınız (bütün baba ve dede kızkardeşleri dahil  olmak üzere) size haram kılınmıştır» buyuruyor.


5- Beşinci sınıf olarak haram kılınanlar ise teyzelerdir Bunlar da kişinin anasının ve umumî olarak ninelerinin büyük ve küçük kızkardeşleridir. Bunların haram kılındığı hakkında da Cenab-ı Allah, «Teyzeleriniz (size haram kılınmıştır)» buyuruyor.

Bir kadının halası veyahud teyzesi üzerine ikinci hanım olarak nikahlamasını da İslâm dini haram kılmıştır. Bu hususta Cabir'den rivayet edilen bir hadîs-i şerif şöyledir: Cabir diyor ki; «Nebiyyi Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir kadının, onun halası üzerine veyahud onun teyzesi üzerine nikâh olunmasını nehyetmiştir».

Ebu Hüreyre'den rivayet edilen hadîs-i şerifte de Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, «Kadın teyzesi ile bir arada (nikâhla) cem olunmadığı gibi, halası ile de bir arada cem olunmaz» buyurmuştur.

Hadis-i şerifler, bir kadınla halasının ve bunlardan birisinin diğeri üzerine nikâhla alınmasının haram olduğuna delâlet etmektedirler. Yine bir kadınla teyzesinden birisinin önce, diğerinin sonra nikâhının haram olduğunu ifade etmektedirler.


6- Bir kimsenin, oğlan kardeşinin kızlarıyla evlenmesi de haram kılınmıştır. Bunlar da kişinin gerek ana ve baba bir, gerekse yalnız ana veyahud yalnız baba bir oğlan kardeşlerinin kızlarıdır ki, ne kadar aşağı inerlerse insinler bütün yeğenlere şâmil olmak üzere haram kılınmıştır.


7- Kişinin kızkardeşlerinin kızları ile evlenmesi de haramdır. Bunlar da kişinin ister ana-baba bir olsun, isterse yalnız baba veya ana bir olsun tüm kızkardeşlerin kızları ve çocuklarının kızlarıdır. Ve ne kadar aşağı inerlerse insinler bütün yeğenlerin nikâhlanması kişiye haram kılınmıştır.

Bu hususta da Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: «Erkek ve kızkardeşlerizin kızları (kardeşlerin torunları ne kadar aşağı inerse insin size haram kılınmıştır)»


Bu yedi sınıf neseb cihetiyle hısım olan mahremlerdir. Bundan sonra gelen mahremler ikinci sınıf olarak zikredilen ve süt sebebiyle nikâhları haram kılınanlardır.

Resûl-i Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem
- Şüphesiz Allah (C.C.) neseb itibariyle (nikâhını) haram kılmış olduğu (kadınları) süt (itibariyle de) haram kılmıştır, buyurmuştur.
İslamda Kadın, Tesettür, İzdivaç
Hüseyin Suudi Erdoğan

Çile Yayınları2 yorum:

  1. Çok yakın akraba oluyor bunlar.Ensest ilişkiye girer zaten...

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Evet. Fakat islamdan önce yapıldığı oluyormuş.

      Sil