7 Ağustos 2016 Pazar

Acve
Ben Sa'd (ibn Ebî Vakkaas-R)'dan işittim, şöyle diyordu: Ben Rasûlullah (S)'tan işittim: "Sabahleyin yedi tane acve hurması yiyen kimseye, bugün içinde zehir de, sihir de zarar vermez" buyuruyordu.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Ötüken


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder