بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

29 Mayıs 2016 Pazar

Hz. Alî'nin (K.V.) İlmi"Ben ilmin şehriyim. Alî o şehrin kapısıdır» hadîsini işitip Hz. Alî'ye hased eden, haricîlerin büyüklerinden on adam «ilmin mala üstünlüğünün sebebini her birimiz ayrı ayrı Alî'den soralım, bakalım herbirimize ayrı ayrı cevap verebilir mi?» diye sözleşirler ve birer birer giderler, Hz. Alî, birinciye, «İlim Peygamberlerden ve mal Karun, Firavun ve Hâmân'dan mirastır»; ikinciye «İlim sahibini, malı ise sahibi korur»; üçüncüye «İlim sahibinin dostu, mal sahibinin düşmanı çoktur»; dördüncüye «Harcamakla ilim artar, mal eksilir»; beşinciye «İlmin sahibi şerefli ünvanlar, mal sahibi nekeslik, cimrilik hasislik gibi vasıflarla vasıflandırılır»; altıncıya «İlmin hırsızdan korunmasına lüzum yoktur. Malın korunması ise lâzımdır»; yedinciye «Çok durmakla ilim artar, mal eksilir»; sekizinciye «İlim kalbi nurlandırır, mal ise karartır, katılaştırır»; dokuzuncuya «İlim tevazu, mal kibir getirir»; onuncuya «İlim rahmet, mal düşmanlık doğurur» demiş ve sonra «Bunlar, ömrüm oldukça gelip sormakta devam etseler, her birine her defasında başka cevap veririm» buyurmuş.Menâkıb-ı Ciharyâr-ı Güzîn
(Peygamberimizin Dört Halifesinin Hal Tercemeleri)

Mehmet Gavsi
Salâh Bilici KitabeviHiç yorum yok:

Yorum Gönder