بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

22 Temmuz 2015 Çarşamba

Kötü Rüya Görenin Yapacağı Şeyler
Rasülullah şöyle buyurdu:

" Sizden biri hoşlanmadığı bir rüya görürse, sol tarafına üç defa tükürür gibi yapsın ve üç defa taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın, "eûzü billahi mineş-şeytanirracim" desin ve yatmakta olduğu yanından diğer yanına dönsün."Rasülullah şöyle buyurdu:

" Kim rüyasında kötü gördüğü bir şeyi görürse, onu kimseye anlatmasın ve kalkıp namaz kılsın."
Tergib Ve Terhib


İmam Hafız El-Münzirî
Huzur Yayınevi

19 Temmuz 2015 Pazar

Yolcunun Yüksek Bir Yere Yükseldiğinde Tekbir Etmesi Bâbı

Câbir ibn Abdillah (R): Bizler seferde yüksek bir yere çıktığımız zaman tekbîr ederdik, yüksekten (bir vâdîye) inince de tesbîh ederdik (yânî Subhânallah derdik), demiştir.
Not:
Hadîsin başlığa uygunluğu "Yükseldiğimizde tekbîr ederdik" sözündedir. Çünkü bunun ma'nâsı "Yüksek bir yere çıktığımız zaman tekbîr ederdik"tir. Yüksek mekânlar üzerine yükselme sırasında tekbîr getirmek, göz o yükseklik üzerine düştüğü sırada Yüce Allah'ın herşeyden yüksek ve büyük olan Kibriya'sını bildirmek istemektir.

Alçak yerlerde tesbîh etmek, Yûnus Peygamber'in balığın karnında tesbîh etmesinden istinbât edilmiştir. Allah onu bu tesbîhi ile karanlıklardan kurtarmıştı. Peygamber de vâdîlerin içlerinde bu tesbîhe imtisal etti ki Allah kendisini onlardan ve düşmanın erişmesinden kurtarsın.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken

11 Temmuz 2015 Cumartesi

Ramazanda Özürsüz Olarak Orucu YemekEbu Hüreyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etti:
—  «Kim Ramazanda özürsüz ve hasta olmaksızın bir oruç yerse, bütün bir sene boyunca oruç tutsa onu kaza etmiş sayılmaz.»


Buhari'nin, Ebu Hüreyre'den merfu olarak rivayeti şöyledir :
—  «Kim Ramazanda özürsüz ve hasta olmaksızın bir gün oruç yerse bütün sene boyunca oruç tutsa onu kaza etmiş sayılmaz.»Tergib Ve Terhib
İmam Hafız El-Münzirî

Huzur Yayınevi8 Temmuz 2015 Çarşamba

Ramazan Ayında Kur'an-ı KerimBize Abdullah ibnu'l-Mubârek haber verip şöyle dedi:
Bize Yûnus ibn Yezîd haber verdi ki, ez-Zuhrî şöyle demiştir: Bana Ubeydullah ibni Abdillah tahdîs etti ki, İbnu Abbâs (R) şöyle demiştir:

Rasûlullah (S) insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da ramazânda idi ki, bu ay Cibrîl aleyhi's-selâmın kendisine en çok kavuştuğu zaman idi. Cibrîl, ramazânın her gecesinde Rasûlullah'la buluşur ve kendisi ile Kur'ân-ı Kerîm'i mudârese ve müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Rasûlullah Cibrîl kendisiyle buluştuğu bu zamanda hayır dağıtmakta, esmesi maniaya uğramayan rüzgârdan daha cömert idi.

Ve Abdullah ibnu'l-Mubârek'ten: (Kendisi:) Bize Ma'mer (ibnu Râşid, yukarıda verilen) bu isnâd ile o hadîsin ma'nâca benzerini tahdîs etti, demiştir.

Ve Ebû Hureyre ile Fâtıma (R.anha) da Peygamber (S)'den, Cibril'in (her sene ramazânda) Peygamber'le Kur'ân'ı karşılaştırma yapar olduğunu rivayet etmişlerdir.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken

5 Temmuz 2015 Pazar

Abdest Ve ŞeytanPeygamber (s.a.v.): "Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç defa dışarı çıkarsın. Çünkü şeytan, uyuyanın genzinde geceler." buyurmuştur.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken4 Temmuz 2015 Cumartesi

ReyyânPeygamber (s.a.v.): "Cennette sekiz kapı vardır. Bunların içinde bir kapı Reyyân (suya kanmış kişi) diye isimlendirilir. Buradan cennete yalnız oruç tutanlar girer." buyurmuştur.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken