بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

24 Eylül 2015 Perşembe

Rızık
Abdullah ibni Abbas r.a. aktarıyor:

" Denizdeki balığın sırtında ve hurma çekirdeğinin üzerinde " Bu falan oğlu falanın rızkıdır, bunu ondan başkası yiyemez " diye yazılıdır. Buna rağmen hırslı kişi didinir ve başkaları rızkını yiyecek diye ödü patlar."

Tenbihü'l Muğterrîn
İmam Abdülvehhab Şârânî

Bedir Yayınevi13 Eylül 2015 Pazar

CehennemEz-Zuhrî şöyle demiştir: Bana Ebû Seleme ibnu Abdirrahmân tahdîs etti ki, kendisi Ebû Hureyre(R)'den şöyle derken işitmiştir:

Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: "Cehennem ateşi Rabb'ine şikâyet arzetti: Yâ Rabbi, bir kısmım bir kısmımı yiyor (yânî ben kendimi yiyorum, izin ver) dedi. Allah da onun iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın, diğeri yazın. En şiddetli hissettiğiniz sıcak ile sizi en çok üşüten zemherîr (işte budur)."


Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken11 Eylül 2015 Cuma

Ru'yâEbû Katâde şöyle demiştir: Peygamber (S) şöyle buyurdu : "Güzel ru'yâ Allah'tandır. Fena ru'yâ da şeytândandır. Biriniz korkacağı (yânî karışık) bir ru'yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp üflesin ve o ru'yânın şerrinden Allah'a sığınsın (yânî Eûzu billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm desin). Bu suretle o, ru'yâ gören kimseye zarar vermez."


Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken9 Eylül 2015 Çarşamba

Kulun Kabrine Gelen MeleklerKulun ölümünden sonra, cenazesi taşınırken Allah Teala dört melek gönderir.
 Bu melekler kulun kabrinin başına geldiklerinde onlardan biri,
- Ecel tükendi, emeller sona erdi, diye seslenir.

İkinci melek,
- Mal-mülk gitti ameller kaldı.

Üçüncü melek,
- Meşguliyetler bitti, vebal kaldı, diye seslenir.

Dördüncü melek,
- Yediğin helal, meşguliyetin de Allah'a hizmet ise sana ne mutlu! der.Dürretül Vâizin
Osman Hopavi

Karaca Yayınevi


6 Eylül 2015 Pazar

YemekEbû Hureyre (R): Peygamber (S) hiçbir zaman hiçbir yemeği ayıplamadı. Yemeyi arzu ederse onu yerdi, arzu etmezse bırakırdı, demiştir.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken1 Eylül 2015 Salı

İsâbetAbdullah ibn Umer (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S):
"Ağlayıcılar olmanız müstesna, onlara isâbet eden azabın benzerinin size isâbet etmesinden sakınmak için kendi nefislerine zulmetmiş olan kimselerin meskenlerine girmeyiniz" buyurdu.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken