23 Haziran 2015 Salı

Teravih Namazının FaziletleriHz. Ali b. Ebû Tâlib (r.a) rivayet ediyor. "Bir gün Reûlullah'a (s.a.v.) ramazan ayındaki teravih namazının fazileti soruldu. Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle anlattılar:


"Ramazan'ın ilk gecesi müminler, annelerinden doğdukları gün gibi günahlarından arınmış olarak sabahlarlar.

Ramazan'ın ikinci gecesi, hem kendisi ve eğer m
üslüman iseler anne ve babaları bağışlanır.

Ramazan'ın üçüncü gecesi, Arş'ın altından bir melek, «Yapılan ameller ihlâs buldu; Allah (c.c) geçmiş günahlarını bağışladı» der.

Ramazan'ın dördüncü gecesi, o gün oruç tutan kişiye Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân-ı Kerim'i okumuş sevabı veriler.

Ramazan'ın beşinci gecesi, Allah Teâlâ kuluna, Mescid-i Haram'da (Kabe), Mescid-i Medine (Mescid-i nebevi) ve Mescid-i Aksâ'da (Kudüs Mescidi) namaz kılmışçasına sevap yazar.

Ramazan'ın altıncı gecesi, Allah Teâlâ kuluna, semavattaki Beyt-i Ma'mur'u tavaf etmişçesine sevap yazar, ayrıca taşlar ağaçlar onun için dua ederler.

Ramazan'ın yedinci gecesinde, Allah Teala o kimseye, sanki Hz. Musa (a.s.) zamanına yetişmiş ve Firavun ve veziri Hâmân'a karşı ona yardım etmiş gibi sevap yazar.

Ramazan'ın sekizinci gecesinde, Allah 
Teala İbrahim Peygamber'e ihsan ettiği nimetlerin aynını ona da ihsan eder.

Ramazan'ın dokuzuncu 
gecesinde, ona peygamberlerin ibadeti misli ecir mükâfat verilir.

Ramazan'ın onuncu gecesi, Allah azze ve celle ona dünya ve ahiretin manevi rızıklarıyla rızıklandırır.

Ramazan'ı on birinci gecesinde, (eğer o gece ölecek olursa) annesinin karnından çıktığı günkü gibi günahsız olarak çıkar.
Ramazan'ın on ikinci gecesi ibadetini ihya ettiğinde, kıyamet günü mahşer meydanına, yüzü ayın on dördü gibi parlak bir şekilde gelir.

Ramazan'ın on üçüncü gecesi, ibadetini (
teravih) ihya ettiğinde, kıyamet günü bütün kötülüklerden ve azaplardan emin olur.

Ramazan'ın on dördüncü gecesi, melekler kulun yanına gelir ve onun teravih namazını kıldığına şahitlik ederler. Onlar kıyamet günü böyle şahitlik edince de Allah c.c. o kulunu hesaba çekmez.

Ramazanın on beşinci gecesi, teravih namazını kılan kişiye melekler, Arş'ı taşıyan melekler ve de Kürsü dua ederler.

Ramazan'ın on altıncı gecesi olduğunda, Allah (c.c) kuluna cehennemden kurtuluş beraatı ile cennete giriş vesikasını yazdırır.


Ramazan'ın on yedinci gecesi, o kişiye peygamberlerin yaptıkları zaman kazandıkları ecir gibi mükâfat verilir.


Ramazan'ın on sekizinci gecesi, bir melek, «Ey Allah'ın kulu! Allah (c.c) senden ve anne babandan razı olmuştur» diye seslenir. 


Ramazan'ın on dokuzuncu gecesi, kulun derecesi Firdevs cennetine gireceklerin listesine yükseltilir.

Ramazan'ın yirminci  gecesi, o kişiye (yani teravih namazını kılana) şehitlerin ve salihlerin kazandıkları sevap kadar ecir verilir.

Ramazan'ın yirmi birinci gecesi, Allah (c c) kuluna cennette nurdan bir saray inşaa eder.

Ramazan'ın yirmi ikinci gecesi, ibadetini ihya ettiğinde, kıyamet günü mahşer meydanına bütün gam ve kederlerden emin ve kurtulmuş bir şekilde gelir.

Ramazan'ın yirmi üçüncü gecesi olduğunda, Allah (c.c.) kulu için cennette bir şehir inşa eder.
Ramazan'ın yirmi dördüncü gecesi olduğunda, kula Allah indinde kabul görecek yirmi dört dua hakkı verilir.

Ramazan
'ın  yirmi beşinci gecesi ibadetini ihya ettiğinde, Allah Teâlâ ondan kabir azabını kaldırır.

Ramazan'ın yirmi altıncı gecesi, Allah (c.c) onun kırk yıllık amel nispetinde derecesini yükseltir.


Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi ibadetini ihya ettiğinde, kıyamet günü Sırat Köprüsü'nün üzerinden, adeta çakan bir şimşek gibi geçer.

Ramazan'ın yirmi sekizinci gecesi olduğunda, Allah (c.c) onun cennetteki derecesini bin derece daha yükseltir.

Ramazan'ın yirmi dokuzuncu gecesi olduğunda, Allah Teâlâ o kuluna, kabul olunmuş bin hac sevabını yazar.

Ramazan'ın otuzuncu gecesi olduğunda, Allah Teâlâ kuluna, "Ey kulum! Şimdi cennet nimetlerinden ye, Selsebil pınarında yıkan, Kevser havuzundan iç. Ben senin Rabb'inim, sen de benim kulumsun."
Dürretül Vâizin
Osman Hopavi


Karaca Yayınevi1 yorum:

  1. Çok faydalı paylaşımlar yapıyorsunuz.. Teşekkürler..

    YanıtlaSil