بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

16 Aralık 2014 Salı

Haramlar, HelallerNu'nân ibnu Beşîr (r.a.) şöyle demiştir:
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Halâl olan şeyler bellidir. Haram olanlar da bellidir. Fakat helal ile haram arasında bir takım şübheli şeyler vardır. Her kim kendisince günah olması sezilen bir şeyi terk ederse o, haramlığı apaçık olan şeyi daha çok terkedici olmuştur. Her kim günah olması şübheli olan şeye cür'et ederse, bu da haramlığı apaçık olan şeylere dalmağa yaklaşmıştır. Ma'siyetler (haramlar) Allah'ın korusudur. Her kim sürüsünü korunmuş arâzî etrafında otlatırsa, o koruluğa düşmesi yakın olur."
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder