31 Aralık 2014 Çarşamba

Haram Olan Şeyin Satılması
Ebû Hureyre (r.a.)'den (şöyle demiştir): Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah Yahudiler'e la'net etsin. Onlara iç yağlar harâm kılındı da onlar bu yağları sattılar ve bedellerini yediler."
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
30 Aralık 2014 Salı

Musibet Anında SabırEnes ibn Mâlik (r.a.) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.), bir kabir yanında ağlamakta olan bir kadının yanından geçti de, o kadına:
- "Allah'a ıttıkaa et ve sabreyle" buyurdu.

Kadın:
- Benden uzaklaş, sen benim musibetimle musibetlenmedin, dedi.

Kadın Peygamber'i tanımıyordu. Kadına:
- Bu zat Peygamber'dir, denildi.

Bunun üzerine kadın Peygamber'in kapısına geldi. Kadın, Peygamber'in kapısı yanında kapıcılar (bekçiler) bulmadı. (Peygamber'in yanına girdi de:)
- Ben seni bilemedim, dedi.

Peygamber (s.a.v.):
- "Sabr ancak musibetin birinci darbesi sırasındadır" buyurdu.
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken16 Aralık 2014 Salı

Haramlar, HelallerNu'nân ibnu Beşîr (r.a.) şöyle demiştir:
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Halâl olan şeyler bellidir. Haram olanlar da bellidir. Fakat helal ile haram arasında bir takım şübheli şeyler vardır. Her kim kendisince günah olması sezilen bir şeyi terk ederse o, haramlığı apaçık olan şeyi daha çok terkedici olmuştur. Her kim günah olması şübheli olan şeye cür'et ederse, bu da haramlığı apaçık olan şeylere dalmağa yaklaşmıştır. Ma'siyetler (haramlar) Allah'ın korusudur. Her kim sürüsünü korunmuş arâzî etrafında otlatırsa, o koruluğa düşmesi yakın olur."
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
14 Aralık 2014 Pazar

Tesbih Namazının KılınışıGünahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek icap eder:

بْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"


Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Yukarıdaki tesbih:

Sübhâneke...'den sonra 15 kere,
Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
Rükûda 10 kere,
Rükûdan doğrulunca 10 kere,
Secdede 10 kere,
Secdeden doğrulunca 10 kere,
İkinci secde de 10 kere okunur.

Böylece birinci rek'at kılınmış olur. İkinci rek'ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır.

Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.

İkinci rek'atte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü'den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...",

Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.Mübarek Gün Ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen
Dua Ve İbadetler

Fazilet Neşriyat


Tesbih Namazı Hakkında


Tesbih namazı tevbenin, istiğfârın en büyüğü ve bütün vücutla yapılanıdır.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.), amcaları Hz. Abbâs’a (r.a.) hitâben tesbih namazı ile alâkalı şöyle buyurmuşlardır:

“Ey amca! Sana on (çeşit günahını silecek) şey(i) haber vererek ikrâm etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günâhının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hatâ ile ve kasden yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve âşikâr olanı mağfiret edilmiş olsun. Dört rek’at namazı kılarsın... Gücün yeterse bu namazı her gün kıl. Her gün kılamazsan ayda bir kere kıl. Onu da yapamazsan senede bir, onu da yapamazsan ömründe bir kere kıl.”
Alâmetlerinden
Günah işleme ve hataya düşme  zamanında ümidin azalması, amele güvenmenin alâmetlerindendir.Hikem-i Atâiyye Şerhi

Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir
Sufi Kitap


10 Aralık 2014 Çarşamba

Bayram
Bir kimse bayram günü Hz. Ali'nin (k.v.) huzuruna gelip, Hz. Ali'nin (r.a.) kuru ve sert ekmek yediğini gördüğünde:

"- Ey Ali bugün bayram günüdür. Sen ise kuru ve sert ekmek yiyorsun" deyince, Hz. Ali (k.v.) cevabında:

"-Bugün orucu kabul edilmiş, çalışmasının mükafatını görmüş ve günahları mağfiret edilmiş olanların bayramıdır. Bugün ve yarın da bize bayramdır. Allahü Teala'ya isyan etmediğimiz, yani günah işlemediğimiz gün bizim bayramımızdır." buyurdular.Gunyetüt Tâlibin

İlim Ve Esrar Hazinesi

Seyyid Abdülkâdiri Geylani

Çelik Yayınları

Not: Abdülkâdir-i Geylâni (k.s.) Gunyetüt Tâlibin kitabını arabî dil ile ve Hanbelî mezhebi üzere yazmıştır. Bununla beraber bir fıkıh kitabı olmayıp genel anlamda ilmihal ve ahlak kitabıdır. (A.Fâruk Meyan)
6 Aralık 2014 Cumartesi

SûretMü'minlerin anası Âişe (r.anha) şöyle haber vermiştir: Kendisi, üstünde bir takım resimler bulunan küçük bir yastık, bir şilte satın almıştı. Râsulallah (s.a.v.) bunu görünce  kapının önünde dikeldi de içeriye girmedi. (Âişe dedi ki:) Bu sırada ben O'nun yüzündeki istemezliği sezip tanıdım. Ve:
- Yâ Râsulallah! Ben Allah'a ve Rasûlüne tevbe ederim. Ben ne günâhı işledim ki? dedim.
Râsulallah:
- "Şu yastığın hâli nedir?" buyurdu.
Ben:
- Ben onu sen üzerinde oturasın ve yaslanasın diye, Senin için satın aldım, dedim.
Râsulallah:
- "Bu sûretlerin sâhibleri kıyâmet gününde muhakkak azâb edilirler. Ve bu kimselere: Sûret verdiğiniz bu mahlûkları diriltiniz, denilir"
Ve yine Râsulallah: "İçinde sûretler bulunan eve melekler girmez" buyurdu.

Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
2 Aralık 2014 Salı

Sağlıkla İlgili Tavsiyeler

"Oruç tutun, sıhhat bulun."

"İçki içmeyin! Çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır."

"Çamur yemek her müslümana haramdır."

"Sıcak yemek bereketsizdir. Onu soğutun."

"Cüzzamlı ile aranızda bir veya iki mızrak boyu mesafe olacak şekilde konuşun."

"Allah, şifanızı size haram ettiği şeylere koymamıştır."

"Bir şey içerken, bardağı ağzından uzaklaştırdıktan sonra nefes ver."

"Zeytin yağını katık yapın ve onunla yağlanın. Çünkü o mübarek bir ağaçtan çıkar."

"Nazar haktır. Deveyi tencereye, adamı da kabre koyar."

"İkindiden sonra uyuduğu için aklını kaybeden kimse, kendisinden başkasını kınamasın."

"Üzüntü ihtiyarlığın yarısıdır."

"Şu iki şifa kaynağını elden bırakmayın: Bal ve Kur'an."

"Çörek otunda ölüm hariç her hastalık için şifa vardır."

"Hamamdan çıkarken, ayakları soğuk suyla yıkamak başağrısına karşı güvencedir."

"Şifa veren Allah'tır."Peygamberimizden Evrensel Öğütler
(Binbir Hadis-i Şerif)

Mehmet Can
Şefkat Yayıncılık