بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

29 Ekim 2014 Çarşamba

Sadaka Verilen Şeyin Satın AlınmasıEslem şöyle demiştir: Ben Umer ibnul-Hattab (r.a.) işittim, şöyle diyordu: Bir kerre yaya bir mücahidi Allah yolunda cihad etmesi için bir at üzerine yüklemiş (yani atı ona vermiş) idim. At kendi tasarrufunda bulunan bu zat, (ata bakmayarak zayıflatıp) değerini zâyi ettirdi. Bu sebeple ben, o zat bu hayvanı ucuz bir fiyata satar zannederek, ondan satın almak istedim. Bu düşüncemi Peygamber'e sordum. Peygamber (s.a.v.): "Bu atı satın alma! Sana bunu bir dirhem karşılığında verse de artık yapmış olduğun sadakana bir daha dönme! Çünkü sadakasına dönen kişi, kustuğu nesneyi tekrar yemeye dönen kimseye benzer" buyurdu.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken20 Ekim 2014 Pazartesi

İstemekBize Hişâm, babası Urve'den; o da ez-Zubeyr ibnu'l-Avvâm (r.a.)'dan tahdis etti ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Sizden birinizin urganını alıp da arkasında odun demeti getirmesi, akabinde bu demeti satması ve bu kazancından dolayı Allah'ın onun yüzünü (alçalmaktan) koruması, elbette bu kimse için insanlardan istemekten daha hayırlı ve şereflidir. O insanlar ona ya verirler yâhud vermezler."Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken14 Ekim 2014 Salı

Zekat


Zekat
Ebû Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Kim ki, Allah kendisine mal verir de o malın zekâtını vermezse, kıyamet gününde zekatı verilmeyen mal, sahibi için çok zehirli erkek bir yılan sûretine konulur. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzı ile sahibinin çenesini iki tarafından yakalar. Sonra: Ben senin (dünyada çok sevdiğin) malınım, ben senin hazinenim, der."


Ebû Hureyre dedi ki: Bundan sonra Rasulullah şu mealdeki âyeti okudu: "Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini (harcamakta) cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için bir hayr olduğunu sanmasınlar. Bil'akis bu, onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdardır." (Âlu İmran 180)Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken


12 Ekim 2014 Pazar

Şeriat, Hakikat

Şeriat, dışı pis olan kimseyi camiye girmekten men ederse; hakikat, gerçekten pis olan gâfilleri vahdet sofrasına, Hak huzuruna sokar mı?
Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap


10 Ekim 2014 Cuma

Şu Kimselere Selam Vermek Mekruhtur

  

- Tavla, dama, satranç vs. gibi boş oyunlar oynayanlara.
- Bid'at ehli kimselere.
- İslam dininden dönmüş mülhitlere.
- Dinin farz ve vecibelerini bile bile terk eden zındıklara.
- Kahkaha atarak gülenlere.
- Yalan, uydurma hikayeler anlatanlara.
- Dinin rıza göstermediği boş işlerle uğraşanlara.
- Ona buna küfredenlere.
- Her konuşmasında karşısındakini hicveden kimselere.
- Gelip geçen güzel kadınları ve tüysüz çocukları gözetlemek için yol başlarına oturanlara.
- İsterse hamamda ister başka bir yerde olsun, çıplak olanlara.
- Alaycı kimselere.
- Yalancı kimselere.
- Sokak ortasında yiyip içenlere.
- Şarkı, türkü söyleyenlere.
- Güvercin uçuranlara.
- Kâfirlere.
Dürretül Vâizin
Osman Hopavi

Karaca Yayınevi