بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

31 Aralık 2014 Çarşamba

Haram Olan Şeyin Satılması
Ebû Hureyre (r.a.)'den (şöyle demiştir): Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah Yahudiler'e la'net etsin. Onlara iç yağlar harâm kılındı da onlar bu yağları sattılar ve bedellerini yediler."
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
30 Aralık 2014 Salı

Musibet Anında SabırEnes ibn Mâlik (r.a.) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.), bir kabir yanında ağlamakta olan bir kadının yanından geçti de, o kadına:
- "Allah'a ıttıkaa et ve sabreyle" buyurdu.

Kadın:
- Benden uzaklaş, sen benim musibetimle musibetlenmedin, dedi.

Kadın Peygamber'i tanımıyordu. Kadına:
- Bu zat Peygamber'dir, denildi.

Bunun üzerine kadın Peygamber'in kapısına geldi. Kadın, Peygamber'in kapısı yanında kapıcılar (bekçiler) bulmadı. (Peygamber'in yanına girdi de:)
- Ben seni bilemedim, dedi.

Peygamber (s.a.v.):
- "Sabr ancak musibetin birinci darbesi sırasındadır" buyurdu.
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken16 Aralık 2014 Salı

Haramlar, HelallerNu'nân ibnu Beşîr (r.a.) şöyle demiştir:
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Halâl olan şeyler bellidir. Haram olanlar da bellidir. Fakat helal ile haram arasında bir takım şübheli şeyler vardır. Her kim kendisince günah olması sezilen bir şeyi terk ederse o, haramlığı apaçık olan şeyi daha çok terkedici olmuştur. Her kim günah olması şübheli olan şeye cür'et ederse, bu da haramlığı apaçık olan şeylere dalmağa yaklaşmıştır. Ma'siyetler (haramlar) Allah'ın korusudur. Her kim sürüsünü korunmuş arâzî etrafında otlatırsa, o koruluğa düşmesi yakın olur."
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
14 Aralık 2014 Pazar

Alâmetlerinden
Günah işleme ve hataya düşme  zamanında ümidin azalması, amele güvenmenin alâmetlerindendir.Hikem-i Atâiyye Şerhi

Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir
Sufi Kitap


10 Aralık 2014 Çarşamba

Bayram
Bir kimse bayram günü Hz. Ali'nin (k.v.) huzuruna gelip, Hz. Ali'nin (r.a.) kuru ve sert ekmek yediğini gördüğünde:

"- Ey Ali bugün bayram günüdür. Sen ise kuru ve sert ekmek yiyorsun" deyince, Hz. Ali (k.v.) cevabında:

"-Bugün orucu kabul edilmiş, çalışmasının mükafatını görmüş ve günahları mağfiret edilmiş olanların bayramıdır. Bugün ve yarın da bize bayramdır. Allahü Teala'ya isyan etmediğimiz, yani günah işlemediğimiz gün bizim bayramımızdır." buyurdular.Gunyetüt Tâlibin

İlim Ve Esrar Hazinesi

Seyyid Abdülkâdiri Geylani

Çelik Yayınları

Not: Abdülkâdir-i Geylâni (k.s.) Gunyetüt Tâlibin kitabını arabî dil ile ve Hanbelî mezhebi üzere yazmıştır. Bununla beraber bir fıkıh kitabı olmayıp genel anlamda ilmihal ve ahlak kitabıdır. (A.Fâruk Meyan)
6 Aralık 2014 Cumartesi

SûretMü'minlerin anası Âişe (r.anha) şöyle haber vermiştir: Kendisi, üstünde bir takım resimler bulunan küçük bir yastık, bir şilte satın almıştı. Râsulallah (s.a.v.) bunu görünce  kapının önünde dikeldi de içeriye girmedi. (Âişe dedi ki:) Bu sırada ben O'nun yüzündeki istemezliği sezip tanıdım. Ve:
- Yâ Râsulallah! Ben Allah'a ve Rasûlüne tevbe ederim. Ben ne günâhı işledim ki? dedim.
Râsulallah:
- "Şu yastığın hâli nedir?" buyurdu.
Ben:
- Ben onu sen üzerinde oturasın ve yaslanasın diye, Senin için satın aldım, dedim.
Râsulallah:
- "Bu sûretlerin sâhibleri kıyâmet gününde muhakkak azâb edilirler. Ve bu kimselere: Sûret verdiğiniz bu mahlûkları diriltiniz, denilir"
Ve yine Râsulallah: "İçinde sûretler bulunan eve melekler girmez" buyurdu.

Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
2 Aralık 2014 Salı

Sağlıkla İlgili Tavsiyeler

"Oruç tutun, sıhhat bulun."

"İçki içmeyin! Çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır."

"Çamur yemek her müslümana haramdır."

"Sıcak yemek bereketsizdir. Onu soğutun."

"Cüzzamlı ile aranızda bir veya iki mızrak boyu mesafe olacak şekilde konuşun."

"Allah, şifanızı size haram ettiği şeylere koymamıştır."

"Bir şey içerken, bardağı ağzından uzaklaştırdıktan sonra nefes ver."

"Zeytin yağını katık yapın ve onunla yağlanın. Çünkü o mübarek bir ağaçtan çıkar."

"Nazar haktır. Deveyi tencereye, adamı da kabre koyar."

"İkindiden sonra uyuduğu için aklını kaybeden kimse, kendisinden başkasını kınamasın."

"Üzüntü ihtiyarlığın yarısıdır."

"Şu iki şifa kaynağını elden bırakmayın: Bal ve Kur'an."

"Çörek otunda ölüm hariç her hastalık için şifa vardır."

"Hamamdan çıkarken, ayakları soğuk suyla yıkamak başağrısına karşı güvencedir."

"Şifa veren Allah'tır."Peygamberimizden Evrensel Öğütler
(Binbir Hadis-i Şerif)

Mehmet Can
Şefkat YayıncılıkKitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN


23 Kasım 2014 Pazar

Cuma Günü OruçEbû Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Ben Peygamber (s.a.v)'den işittim: "Sizden herhangi biriniz cumuadan bir gün evvel yâhud bir gün sonra da oruç tutmadıkça sakın yalnız cumua günü oruç tutmasın!" buyuruyordu.
Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi
Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken
29 Ekim 2014 Çarşamba

Sadaka Verilen Şeyin Satın AlınmasıEslem şöyle demiştir: Ben Umer ibnul-Hattab (r.a.) işittim, şöyle diyordu: Bir kerre yaya bir mücahidi Allah yolunda cihad etmesi için bir at üzerine yüklemiş (yani atı ona vermiş) idim. At kendi tasarrufunda bulunan bu zat, (ata bakmayarak zayıflatıp) değerini zâyi ettirdi. Bu sebeple ben, o zat bu hayvanı ucuz bir fiyata satar zannederek, ondan satın almak istedim. Bu düşüncemi Peygamber'e sordum. Peygamber (s.a.v.): "Bu atı satın alma! Sana bunu bir dirhem karşılığında verse de artık yapmış olduğun sadakana bir daha dönme! Çünkü sadakasına dönen kişi, kustuğu nesneyi tekrar yemeye dönen kimseye benzer" buyurdu.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken20 Ekim 2014 Pazartesi

İstemekBize Hişâm, babası Urve'den; o da ez-Zubeyr ibnu'l-Avvâm (r.a.)'dan tahdis etti ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Sizden birinizin urganını alıp da arkasında odun demeti getirmesi, akabinde bu demeti satması ve bu kazancından dolayı Allah'ın onun yüzünü (alçalmaktan) koruması, elbette bu kimse için insanlardan istemekten daha hayırlı ve şereflidir. O insanlar ona ya verirler yâhud vermezler."Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken14 Ekim 2014 Salı

Zekat


Zekat
Ebû Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Kim ki, Allah kendisine mal verir de o malın zekâtını vermezse, kıyamet gününde zekatı verilmeyen mal, sahibi için çok zehirli erkek bir yılan sûretine konulur. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzı ile sahibinin çenesini iki tarafından yakalar. Sonra: Ben senin (dünyada çok sevdiğin) malınım, ben senin hazinenim, der."


Ebû Hureyre dedi ki: Bundan sonra Rasulullah şu mealdeki âyeti okudu: "Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini (harcamakta) cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için bir hayr olduğunu sanmasınlar. Bil'akis bu, onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdardır." (Âlu İmran 180)Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu

Ötüken


12 Ekim 2014 Pazar

Şeriat, Hakikat

Şeriat, dışı pis olan kimseyi camiye girmekten men ederse; hakikat, gerçekten pis olan gâfilleri vahdet sofrasına, Hak huzuruna sokar mı?
Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap


10 Ekim 2014 Cuma

Şu Kimselere Selam Vermek Mekruhtur

  

- Tavla, dama, satranç vs. gibi boş oyunlar oynayanlara.
- Bid'at ehli kimselere.
- İslam dininden dönmüş mülhitlere.
- Dinin farz ve vecibelerini bile bile terk eden zındıklara.
- Kahkaha atarak gülenlere.
- Yalan, uydurma hikayeler anlatanlara.
- Dinin rıza göstermediği boş işlerle uğraşanlara.
- Ona buna küfredenlere.
- Her konuşmasında karşısındakini hicveden kimselere.
- Gelip geçen güzel kadınları ve tüysüz çocukları gözetlemek için yol başlarına oturanlara.
- İsterse hamamda ister başka bir yerde olsun, çıplak olanlara.
- Alaycı kimselere.
- Yalancı kimselere.
- Sokak ortasında yiyip içenlere.
- Şarkı, türkü söyleyenlere.
- Güvercin uçuranlara.
- Kâfirlere.
Dürretül Vâizin
Osman Hopavi

Karaca Yayınevi


3 Nisan 2014 Perşembe

ÂlimlerEvliyanın büyüklerinden olan Hâce Muhammed Pârisa'nın "Faslı Hitâb" kitabında ve diğer büyüklerin (radıyallahü anhüm ecmain) kitaplarında "Allah'tan ancak âlim kulları korkar." ayeti kerimesinin tefsirinde buyuruyorlar ki, alimler 3 kısımdır. Bazıları zahiri ilimlerde (şeriat ilimlerinde) alimdirler. Bazıları kalb ilimlerinde alimdirler. Bazıları da hem zahir, hem de batın ilimlerinde alimdirler. Bu üçüncü kısım çok az bulunur. Eğer her asırda bir dane bulunursa, dünyanın her tarafına bereketi ulaşır. Zamanın kutbu o olur. Bütün insanlar onun makamına sığınırlar.


Berekât (İmam-ı Rabbani Ve Yolundakiler)
Muhammed Hâşim Kişmî

Furkan Yayınları

20 Mart 2014 Perşembe

ZikirŞeyh İlahdâd bir gün zikredenler meclisinde hazır idi. Zikirden sonra zikredenlere şöyle dedi:

"Zikir kalbin tasfiye cilalanması içindir. Kalp üzeri pas tutan bir demir gibidir. Parlatmak lazımdır ki nurlansın. Bu da ancak zikr-i hafi (kalb zikri) ile ele geçer. Demir olarak kalıp, ona leke ve pas vurmakla mümkün olamaz. Yani Allah kelimesini böyle vurarak ve yüksek sesle söylememek lazımdır."

Bu fakîr der ki, meşayıhtan sesle zikri seçenler, görüş veya başka bir sebeple onu daha tesirli bulup, kalbi taştan ve demirden daha sert bilip, zikrin, şiddetinin hareketinden sert vücud, kaba azalar tesir altında kalır, dediler. Bunun gibi sesli zikir ile şeytanı kovmak ve gafillere Allah'ı hatırlatmak istemişlerdir. Fakat gizli zikri seçenler de bir çok sebepler ve meziyetlere sahihtirler ki, yukarıda zikredilen beyanı bunu açık olarak gösteriyor.Berekât
Muhammed Hâşim Kişmî

Furkan Yayınları