بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

17 Ağustos 2010 Salı

Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize Salâvat-ı Şerife Getirmenin Âdâbı Beyânındadır
"Ey iman edenler! Siz de ona salât ve selâm edin." (El Ahzab 56)


Emri celili üzerine, Aleyhissalatü vesselâm efendimiz hazretlerine, ömründe bir kere salâvat getirmek farzdır. Bir mecliste ismi şerifleri zikrolundukta, salâvat-ı şerife getirmek vâciptir. O mecliste, ismi şerifleri tekrar olundukça, her defasında salâvat-ı şerife getirmek âdâptandır.

Salâvat-ı şerifenin mânası Aleyhissalatü vesselâm efendimizin zikrinin âlî ve şeriatının bâki olmasına duadır.

Salâvat-ı şerife, her ne kadar zâhirde Aleyhissalatü vesselâm efendimizin üzerine ise de; hakikatte salâvat-ı şerifeyi getiren kimsenin nefsine râcidir. Bir mecliste, ism-i şerifleri zikrolunduğu zaman, işitenlerden bir kimse salâvat-ı şerife getirmezse nankörlük etmiş olur. Nitekim hadis-i şerifte:

"Bir kimse, ismimin zikrolunduğu mecliste bulunur da, bana salâvat-ı şerife getirmezse, cehenneme girer." buyurulmuştur.

Salâvat-ı şerifeye devam etmek ve sık sık, çok çok salavat getirmek lazımdır.
Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi

Salah Bilici KitabeviKitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN

10 Ağustos 2010 Salı

Duanın Kabul Olunmasının Şartlarıİbn Melek der ki:

"Duada sadece dil ve telaffuz değil, kalbin huzuru (iştiraki) lâzımdır. Kalbden olmayan dualar makbul değildir. Dua edenin kasdı, Allahü Teala'ya yalvarmak, niyazda bulunmak, ona muhtaç olduğunu, kendisinin hakîr ve zelilliğini ifade etmektir. Dua, bütün ibadetlerin iliği ve anahtarıdır. Duanın kabul olunması için yediği lokmanın helâl olması lâzımdır. Helâl olmazsa murâd hâsıl olmaz, ibâdetin kapısı açılmaz."Dualar en çok eşref vakitlerde kabul olunur. Bu vakitler şöyledir: Vaaz meclisinde, Ramazan ayı, Cuma günü, Kadir veya bayram geceleri, gece yarısından sonra seher vakti, secde hâlinde, zemzem kuyusunun yanında, Kabe'de altın oluk altında, yağmur yağarken, kaamet getirilirken.


Bundan başka duanın kabul olunması için dua edende şu üç sıfat bulunması lâzımdır:

1- Haram yemekten sakınmak.

2- Hacetini bitirmeye, Allah'dan başka hiç bir kimsenin muktedir olmadığını bilmek.

3- Duanın kabul olunacağına inanmak. (Bu şartın sebebi: Allahü Teala, duayı kabul etmemesi halinde, bunu kabulden âciz veya kerem sahibi olmaması veyahut kullarının hallerini bilmemesi olur ki, bunlar Allahü teala için muhâl şeylerdir.)Duanın yakın bir zamanda kabul olunmasının şartları şunlardır:
1- Duaya hamd ve salavat-ı şerife ile başlamak.

2- Duayı salavat ile bitirmek.

3- Dua, istenmesi caiz olan şeylerden olmaktır. (Mesela iyi amele muvaffak olmak, hayırlı evlad, hayırlı kadın, son nefesini imân ile teslim etmek, dünya ve ahiret selametini istemek gibi.)
Mürşid-i Müteehhilîn
(Evlilere Rehber)

Kutbüddin İznikî


Bedir Yayınevi
Pembe Kitaplar