29 Mart 2017 Çarşamba

76. Hikmet
Ey sâlik, Cenab-ı Hakk'ın yanındaki kadrini bilmek istersen, seni hangi hâllerde bulundurduğuna bak.
Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap

28 Mart 2017 Salı

Âyetü'l-Kürsî


Âyetü'l-Kürsî Ve MeâliAli Eren

Girgin Yayınları


Arapça'da Parmak İsimleriSahih-i Buhari'yi okurken; bu bilgiyle dipnot olarak karşılaşmıştım.
Hoşuma gittiği için paylaşmak istedim.27 Mart 2017 Pazartesi

Âlim

" Âlimlerin ilimlerini toplayıp, ayak takımlarının yaptıkları işleri yapanlardan olma!" 

(Hasan-i Basrî (r.h.))

25 Mart 2017 Cumartesi

Gerçek Hüzün
Taat yokluğu gerçekten bir sâlike üzüntü verse, o sâlik taatsizlikte kalmazdı. O yüzden bu hüzün yalancı hüzündür.

Gerçek hüzün, güzel amellere çalışmaktan ve ibadet ederek dünya hallerinden çekinmekten doğar.Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap


24 Mart 2017 Cuma

Davet
Evlenme düğünü olsun, sünnet düğünü veyahut herhangi bir sebepden dolayı ziyafet verilmiş olsun, kişinin davet olunduğu zaman o davete icabet etmesi sünnettir.

Muavîye bin Süveyd'den rivayet edilmiştit ki Berrâ bin Azib şöyle demiştir:

“Nebiyyi Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bize şu yedi şey'i (yapmamızı) emir buyurdu; yedi şey'i (de) bize yasak kıldı: Peygamber Aleyhisselam, bize hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, hapşıran'a iyi dua etmek (hapşıran kimse elhamdülillah dediğinde ona yerhamükellah -Allah sana rahmet etsin demek), yeminde durmak, mazluma yardım etmek, selâm vermek, da'vete icabet etmek. (Peygamber Aleyhisselam) bize şunları yasakladı: Altın yüzükleri, gümüşten olan kapkacağı, ipek, ibrişimli elbiseleri, atlas ve dibacı.”

Bu hadis-î şeriften de anlaşıldığı gibi, davete icabet etmek sünnettir. İki yerden aynı zamanda davet edilirse o zaman ne yapmalı? Böyle hallerde kendi evine evi daha yakın olana gitmelidir. Çünkü kendi evine daha yakın olan komşusunun komşuluk hakkı daha ilerdedir. Şayet bunlardan biri daha önceden çağırmış ise, o zaman kendisini ilk defa çağıranın davetine icabet eder. Evleri kendi evine yakın olmak bakımından birbirinden farklı değilse o zaman akrabalık itibariyle kendisine daha yakın olana gider. Her ikisi de akrabalıkta müsavi ise, o zaman ilim yahud dindarlık bakımından daha üstün ve ileride bulunanın davetine icabet eder.

Bu gibi davetlere icabet etmek sünnet olduğu gibi, davet edilen yerde içki, çalgı ve bunlara benzer dinen işlenmesi haram olanlardan biri bulunursa, o davete icabet edilmez. Çünkü Peygamber Aleyhisselam «Kim ki, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman ederse, üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın», buyurmuştur.

Binaenaleyh içkili, danslı, balolu düğünlere iştirak etmek günahtır, dinen yasaktır. Davet olunduğu yere gittiği vakit, eğer orada haram olan şeylerden birinin işlendiğini görürse, geri döner.İslamda Kadın, Tesettür, İzdivaç
Hüseyin Suudi Erdoğan

Çile Yayınları


22 Mart 2017 Çarşamba

Vuslat
Taat dairesinde bazen kabul kapısının açılmaması, taatin ucb ve riyayı getirmesinden, kulun taate güvenip kibirlenmesinden, günahkarları hor görmesinden dolayıdır. Bunlar ihlâsı bozan taat afetleridir.

Bazı günahların vuslata ulaştırması ise günah işleyenin mağfiret kapısına sığınmasına, özür dileyip nefsini kötüleyerek saf ruhları yardıma çağırmasına sebep olduğundandır.Hikem-i Atâiyye Şerhi
Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmed Mahir

Sufi Kitap